Kommentar

For mange er det uforståe­lig: At noen frivillig vil forlate tryggheten, friheten og velstanden, for så å vende tilbake for å ødelegge den – og gjerne seg selv i samme slengen.

Men rekrutteringen til terrornettverket IS går strykende. Over ti tusen ungdommer fra vest­lige land skal være dratt til Syria for å delta i krigen mot de vantro. Blant de nye jihadistene finner vi unge fra Frankrike, England, Tyskland og Norge – men også fra USA og Australia.

Man må lure: Hva er det som er 
så forlokkende ved å ofre seg selv?


LES ALLE SAKENE OM PARIS-TERROREN HER