For mange er det uforståe­lig: At noen frivillig vil forlate tryggheten, friheten og velstanden, for så å vende tilbake for å ødelegge den – og gjerne seg selv i samme slengen.