Kristne studenter skygger unna samtaler om tro, skriver Vårt Land. Folk som setter sin lit til noe metafysisk samtidig som de tilbringer dagene i vitenskapens høyborg, opplever at mange samtaler med medstudenter tar utfordrende og til dels ubehagelige vendinger.