Kommentar

Det handlet om 629 mennesker, plukket opp fra små båter i Middelhavet, voksne og barn, som måtte seile en hel uke før de fikk lov til å komme i land – i Spania, invitert av den ferske sosialistregjeringen.

Hvordan finne felles løsninger for å håndtere flyktninger og asylsøkere som kommer til 
Europa, er den viktigste saken for EU akkurat nå. Det er ikke bare nasjonale ulikheter medlemslandene i mellom, men i høyeste grad ideologiske.

LES OGSÅ:

Skillelinjer