Forfattaren Dag Solstad sluttar aldri å forundre meg. Korleis kan ein så stotrande mann skrive noko av Noregs mest presise litteratur? Solstad snakkar nesten aldri i heile setningar. Men kvar gong han er ute med ei ny bok, forsterkar han posisjonen sin som ein av dei viktigaste forfattarane vi har. Mange vil endåtil seie den fremste.