ANALYSE: I likhet med andre målinger har Ap og sunket betydelig på Vårt Lands ferske måling. Ap får 25,6 prosent oppslutning på gallupen utført av Norstat. Partiet har dermed sunket med 5,0 prosentpoeng siden vår forrige gallup i juni.