Kommentar

Sp framstår som en evig hyttetur for trøndergutter

Så ble altså nok en kline-sak avslørt om en Sp-statsråd. Det er nesten ikke til å tro etter alle pinlige avganger og saker i regjeringen.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Jeg kan ikke ha vært den eneste som lurte på om jeg leste rett da Aftenposten i dag brakte nyheten om at forskningsminister Oddmund Hoel har klint med en av sine ekspedisjonssjefer. Statsråden skal ha sittet til slutt på et jobbarrangement på et utested, som endte opp med denne hendelsen. Både han og ekspedisjonssjefen uttaler nå at dette ikke er forenlig med stillingene de innehar. Saken er både svært pinlig for Hoel (og selvsagt også ekspedisjonssjefen), og den må være det siste statsminister Jonas Gahr Støre ønsket å få på sitt bord akkurat nå.

Støre måtte altså nok en gang ut og svare for en statsråd. Til flere medier skriver Støre: «Slikt skal ikke skje. Det har Oddmund Hoel vært tydelig på, både til meg og i pressen. Han har erkjent at dette ikke er greit. Det har jeg også sagt til ham». Det er så man må synes synd på statsministeren, selv om han i dag sier til VG at det ikke er grunnlag for det.

Det etterlatte inntrykket, som er styrket i dag, er at Senterpartiet ikke har tatt tak i dårlige holdninger internt

Rolleforståelse

Faktisk er det slik at Hoel ikke hadde behøvd å lure så mye som et halvt sekund på hva hans sjef Jonas Gahr Støre ville mene om hendelsen. Hoel var selv statssekretær da en statsråd i et annet departement fikk liknende oppslag i media. 14. september 2023 kunne NRK melde at daværende kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik hadde klint med en underordnet på fest. Tittelen på NRK-saken var følgende: «Statsråd legger seg flat etter kyssing med ansatt etter fest: – Flaut og pinlig» Den gangen uttalte Støre: «Det Sigbjørn Gjelsvik har gjort er ikke akseptabelt. Han har i denne saken vist dårlig dømmekraft og rolleforståelse som statsråd og departementssjef.»

Det har vært nok av ulike former for skandaler i den sittende regjering. Det er nesten ikke til å tro at en statsråd ikke har helt klart for seg at dette er uakseptabel opptreden. Det er ikke kyssingen i seg selv som er problemet, eller som gjør at saken har offentlighetens interesse. Det er maktforholdet. Kyssing og private relasjoner vil i de fleste tilfeller høre privatlivet til, og er ikke en sak for offentligheten. Skjeve maktforhold og mulig inhabilitet er derimot i offentlighetens interesse.

Etter de siste par årene er det to-tre ting en statsråd i den sittende regjering bør ha høyt i bevisstheten: Hold orden på dine økonomiske forhold, pass på habiliteten, og ikke gå inn i intime relasjoner med en underordnet. Det er for øvrig også et godt råd til en toppleder å ikke bli sittende helt til slutt på en fest.

Bare litt klining?

Det siste døgnet har flere bagatellisert hendelsen ved å si at dette kun handler om litt klining mellom voksne mennesker og dermed ikke er så farlig. Noen mener hendelsen er blåst opp av pressen. Dette kan høres fornuftig ut.

Men da er det viktig å minne om hvorfor vi har strenge regler for habilitet og intime forhold i norsk arbeidsliv og offentlighet. Det er ikke uten grunn at statsminister Støre må påtale dette. En statsminister må kunne stole på at hans statsråder har respekt for lover og regler, både i stort og smått. Det stilles særlige krav til en som har stor innflytelse på lovgivning og som dessuten skal forvalte lover og regler. Disse må være like for alle.

Når folk i topp-posisjoner viser et lemfeldig forhold til reglene og lover kan det være vanskelig med tillit til dømmekraften i større saker, som er av nasjonal interesse. Denne tilliten må en regjeringssjef ha. Befolkningen må også ha denne tilliten.

Så handler det også om det tydelig og definert skille mellom politisk makt på den ene siden og byråkratisk uavhengighet på den andre. Vi må kunne stole på at de faglige rådene et embetsverk gir en statsråd er gitt ut fra en helstøpt faglig vurdering og ikke kan mistenkes å være påvirket av personlige og intime bindinger.

Dette handler altså ikke om hvorvidt vi synes litt klining på byen er greit. For selv om den enkelte politiker og byråkrat selv opplever at de personlig har disse skillene klart, så handler dette om noe større. Dette handler om tillit og habilitet.


Skadelig for Sps omdømme

Det må også sies at denne saken ytterligere svekker Sps omdømme. Partiet har hatt en rekke ugreie saker av ulik alvorlighetsgrad de siste årene, som omhandler enten dårlig rolleforståelse, manglende forståelse av skjeve maktforhold, intim omgang eller trakassering.

Ikke minst ryddet de aldri opp i saken der en mannsgjeng i Sp var på hyttetur og sendte sms til tidligere partileder Liv Signe Navarsete med den drøye teksten «Vi vil ha fitta di». Vårt Land pleier vanligvis ikke å gjenta slik ordbruk, men i dette tilfellet er den grove og krenkende tonen i seg selv et poeng. Sett i ettertid er det dessuten som om sms-teksten nærmest framstår mer som en nøktern oppsummering av partiets mannlige tillitsvalgte enn rent fyllerør.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen måtte gå av etter et forhold til ung kvinne. Den unge kvinnen traff Enoksen første gang på skoletur til Stortinget. Dagens sak har ikke minst store likhetstrekk med Gjelsvik-saken.

Det etterlatte inntrykket, som er styrket det siste døgnet, er at Senterpartiet ikke har tatt tak i dårlige holdninger internt. Dette er Trygve Slagsvold Vedums ansvar. Nå må han ta det.


Tirsdag formiddag 11.40 ble kommentaren utvidet. Dette dreier seg om avsnittene under mellomtittelen «Bare litt klining?»Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Ledere, kommentarer, analyser, kronikker og verdidebatt. Hun er utdannet idéhistoriker og har tidligere jobbet i Nationen, Aftenposten og NRK.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kommentar