Kommentar

Hva kan vi lære av maktalliansen som skapte kristenretten?

Enigheten på Mostratinget i 1024 var spiren til et nasjonalt fellesskapssamfunn. Hva kan vi lære av maktalliansen mellom konge, kirke og storbønder?

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Ledere, kommentarer, analyser, kronikker og verdidebatt. Hun er utdannet idéhistoriker og har tidligere jobbet i Nationen, Aftenposten og NRK.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Kommentar