Kommentar

Politisk hestehandel med menneskeverdet bør gjøre skikkelig vondt

Turid Thomassen i Drammen KrF sier «det gjør vondt langt inn i sjela» å stemme for vedtaket hun selv mener bygger på en rasistisk tankegang. Ja, det bør gjøre skikkelig vondt. Så vondt at Thomassen ikke burde stemt for forslaget.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

De siste par døgnene har det vært storm rundt et vedtak i Drammen kommunestyre. Et flertall bestående av Frp, Høyre, Pensjonspartiet og KrF har vedtatt at de kun ønsker å ta imot flyktninger fra Ukraina. Det betyr i praksis at kommunen ikke vil ta imot flyktninger fra andre land og bosette dem i Drammen. I går kom tallene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som viser at 8.000 flyktninger ikke vil bli bosatt i 2024. Kommunene vil ikke ta imot dem. Nå vil altså Drammen begynne å sile disse flyktningene etter etnisitet.

Vedtaket er blitt sterkt kritisert fra flere hold, ikke minst fra KrF sentralt. Dag Inge Ulstein, nestleder i KrF, refser partikollegene i Drammen for åpen scene. Til Vårt Land sier han: «Dette er ikke KrFs politikk hverken lokalt eller sentralt. KrF er opptatt av at vi skal hjelpe folk på flukt og at vi skal ta imot en betydelig andel kvoteflyktninger.»

Det overraskende er imidlertid at KrF sentralt ikke har vært involvert i spørsmålet i forkant av at Drammen KrF undertegnet samarbeidsavtalen med de tre andre partiene etter kommunevalget.

Flere mener vedtaket er ulovlig. En av dem er statsminister Jonas Gahr Støre. Nå skal Statsforvalteren i Oslo og Viken kontrollere om vedtaket er lovlig.

Gråt under avstemningen

Flere medier skriver ting som at KrF-representant Turid Thomassen gråt under avstemningen, at hun opplever at «det gjorde vondt langt inn i sjela» og at hun synes det var tungt å stemme for forslaget. Hun sier også at hun ikke står inne for innholdet i vedtaket, og at hun «føler kvalme». Hun sier også rett ut at forslaget hun sikret flertallet for var «rasistisk».

De fleste av oss vil ha medfølelse med en lokalpolitiker som har møtt virkeligheten på denne måten. Trolig er det også første gangen Thomassen har vært midtpunktet i en mediestorm. Det kan ikke være lett.

Men saken er langt større enn KrF-politikerens følelser.

Når en så sentral politisk sak som menneskeverd og sortering av mennesker skyves til side, presser spørsmålet seg fram: Hva bruker KrF makten sin til å oppnå?

En prinsipielt viktig sak

Vedtaket i Drammen er av både nasjonal og prinsipiell betydning. Det å forskjellsbehandle flyktninger etter nasjonalitet og etnisitet, er som Thomassen selv påpeker rasisme. Det blir ekstra tydelig når vi ser på den opprinnelige begrunnelsen som lå inne i forslaget, men som ble tatt ut før avstemning. Forslaget var skrevet av Frp. Der sto det at det er «integreringshemmende» å ta imot noen med «ikke-vestlig bakgrunn».

Lurer du på hvordan KrF selv omtaler forskjellsbehandling av denne karakteren, kan du for eksempel gå på partiets egne nettsider. Under overskriften «Menneskeverd i sentrum» heter det:

«Vi er på vei mot et sorteringssamfunn der samfunnets menneskelige mangfold gradvis viskes ut. Med ‘sortering’ mener vi at mennesker velges bort fra fellesskapet fordi de har bestemte egenskaper». Kapittelet om menneskeverd avsluttes slik: «Et samfunn kan måles på hvordan det ivaretar menneskeverdet til de mest utsatte. KrF vil kjempe for at det norske samfunnet består menneskeverdstesten».

«Menneskeverd» i bytte mot posisjoner

På tross av at KrF hevder å sette menneskeverd i sentrum, har partiet likevel vedtatt at de vil prioritere bort mennesker som ikke kommer fra Europa – når Drammen skal ta imot flyktninger.

I tillegg har KrF i Drammen signert og akseptert et politisk program som sier at kommunen skal innføre et integreringsbarometer for å kartlegge «statistiske forskjeller» på innvandrerbefolkningen og øvrig befolkning, med en årlig rapport.

Drammen kommune går dermed lenger enn Frp noen gang har gjort sentralt. Statistisk sentralbyrå har de siste årene beregnet prisen på innvandrere i Norge. Dette var opprinnelig Frps forslag. Nå tar Drammen det et skritt lenger.

Hva «statistiske forskjeller» innebærer, er det vanskelig å si. Men dette kan i prinsippet omfatte veldig mye. De fleste vil være enige om at det ikke høres bra ut. Svært mange vil mene det er reinspikka rasisme å lage et slik bredt forskjellskart.

Kartet er i utgangspunktet ikke forskjellsbehandlende. Men hvilken potensiell bruk det kan få, er urovekkende. Særlig når kartet blir introdusert i samme plattform som en sortering av flyktninger basert på hvor de kommer fra.

KrF i Drammen stryker på «menneskeverdstesten»

KrF i Drammen er åpenbart i strid med partiets egen ideologi og politikk på flere punkter når de har signert dette politiske programmet.

Likevel sier den andre KrF-ern i Drammen, Billy Taranger, dette til Vårt Land: «Politikk handler om å gi og ta». Han stiller seg bak plattformen og framstår som han er fornøyd med helheten i den.

Han synes dermed det er greit at KrF har hestehandlet bort menneskeverdet i Drammen mot makt og posisjoner. Som betaling fikk Drammen KrF blant annet en utvalgsleder i hovedutvalg for arbeid, aktivitet og inkludering, og en nestleder i hovedutvalg for oppvekst og utdanning.

I plattformen er det garantert også andre spørsmål der KrF har fått gjennomslag.

Men når en så sentral politisk sak som menneskeverd og sortering av mennesker skyves til side, presser spørsmålet seg fram: Hva bruker KrF makten sin til å oppnå?

Det finnes grenser for hva man kan være med på i en politisk hestehandel uten å miste sin sjel. For KrF Drammen er den overskredet.

Det skal gjøre skikkelig vondt

På sentralt hold har KrF tidligere forsøkt med forpliktende regjeringssamarbeid med Frp. Både KrF og Frp konkluderte med at avstanden var for stor. Nettopp synet på flyktningers menneskeverd og synet på utviklingspolitikk var blant sakene som ble svært krevende.

I tilfellet Drammen er altså Billy Taranger fornøyd med plattformen. Men situasjonen er en annen for Turid Thommasen. For henne ble denne ukas avstemning både trøblete og uetisk. Hun sa til NRK at hun kjente seg presset fra Frp til å stemme for et vedtak som stred mot hennes etiske overbevisning. Hennes stemme var til alt overmål den som sikret vedtaket.

Det er ikke rart at det gjorde vondt for Turid Thomassen. Men til neste gang bør Thomassen tenke over følgende: Politisk hestehandel med menneskeverdet bør gjøre vondt. Skikkelig vondt. Sagt med andre ord: Thomassen burde ikke stemt for forslaget, selv om avtalen med de andre partiene da ville blitt brutt.

Dersom KrF har planer å fortsette å være på lag med Frp vil det garantert bli flere slike kompromisser. Da nytter det hverken med tårer eller klagesang over kvalme og vondter.

Skal KrF-ere som Thomassen overleve i slike samarbeid med helsa i behold, må de trolig heller gape opp og svelge kameler medhårs og glemme «menneskeverdstesten». Eller for å si det det brutalt: La posisjoner og makt trumfe etikken uten å gråte av det.

Like fullt finnes det grenser for hva man kan være med på i en politisk hestehandel uten å miste sin sjel. For KrF Drammen er den overskredet.

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Ledere, kommentarer, analyser, kronikker og verdidebatt. Hun er utdannet idéhistoriker og har tidligere jobbet i Nationen, Aftenposten og NRK.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Kommentar