Kommentar

Når kristen sex-forkynnelse skader kvinner

Voldtekt, «plikt-sex» og vaginisme. Funnene fra USA burde sjokkere hele den frikirkelige verdenen.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Den som er bevandret i frikirkeligheten vet at det har vært undervist mye rart knyttet til sex og seksualitet. En ting er at undervisningen kan fremstå som rar. Men hva når den er skadelig? Shelia Wray Gregorie og hennes team ville undersøke om, og i så fall hvordan, kristen forkynnelse skadet kvinners seksuelle tilfredsstillelse. De gransket kristne ekteskapsbøker, bestselgere som for eksempel Love and Respect, som er solgt i millioner av eksemplarer. Og så intervjuet de 20.000 kvinner med tilknytning til evangelikal kristendom. Her er noen funn:

· Gregorie og teamet hennes fant at nesten førti prosent av de kvinnene som ble intervjuet hadde entret ekteskapet og trodd på sannheten om at de måtte gi mannen sin sex når han måtte føle for det. Fenomenet kaller de plikt-sex.

· Ekteskapsbøkene de gransket gav også kollektivt uttrykk for dette: Menn strever med en stor sexlyst og det må man som kvinne akseptere. Boken Love And Respect (som er blitt solgt i millioner av eksemplarer) uttrykker at dersom mannen ikke får utløsning, så kan han komme under sataniske angrep. Gregorie og teamet anklager særlig denne boken for å legitimere overgrep og hevder at kvinnene ikke alltid var klar over at de ble utsatt for overgrep.

· En gjenganger fra intervjuene var også at kvinnene trodde de måtte gi mannen sex for å forhindre ham i å se på pornografi.

· Teamet forsket også på voldtekt i ekteskapet. Med en snever definisjon av voldtekt oppgav rundt ti prosent at de var blitt voldtatt. Gjorde man definisjonen bredere, og inkluderte fenomenet plikt-sex, lå prosenten på nærmere 25 prosent. Gregorie uttrykker at selv om hodet kanskje ikke tenkte at plikt-sexen var et overgrep, kan kroppen erfare det som et traume.

Evangelikale kvinner og vaginisme

Gregorie og teamet gjennomførte deretter en ny undersøkelse. De intervjuet 7000 kvinner for å kartlegge hvilken forkynnelse som ble gitt dem som tenåringsjenter. Her identifiserte de en type forkynnelse som skadet jentene på lang sikt. Modesty-budskapet. Det kan oppsummeres slik: Gutter og menn vil alltid utfordre grensene dine. Det er slik gutter er skapt og lagd. Du som jente må være portvokteren og sørge for at guttene ikke faller i synd. Modesty-budskapet resulterte i at kvinner fungerte som bremsere, dersom kjærester var i fysisk kontakt med hverandre.

Tiden bør være overmoden for at man ikke lenger skal kunne komme med sine egne tanker om sex, forkledd som om de er basert på bibelske sannheter.

Men det mest sjokkerende: Flere evangelikale kvinner lider av tilstanden vaginisme enn populasjonen ellers. Det er en tilstand der de ytre musklene i skjeden strammer seg slik at skjedeåpningen lukker seg. Muskelspenningene er ufrivillige. Da blir det umulig eller smertefullt å gjennomføre samleie. Både Modesty-budskapet og plikt-sex var korrelatert til lidelsen vaginisme.

Dette er heftige forskningsresultater, som også bør få oppmerksomhet i Norge. Kulturimporten av amerikansk kristen litteratur har vært høy i frikirkelige sammenhenger. Mange steder har forkynnelsen rundt sex vært merkelig og forkynnelse om kvinnelig seksualitet vært fraværende. Funnene fra USA bør lede til en debatt i Norge også.

Kvinnelig seksualitet fraværende

Saumfarer man de kristne forlagene er det stort sett menn som har gitt ut bøker om seksualitet og sex. Et eksempel er Sex, penger og kommunikasjon, skrevet av Jostein Krogedal. Boken foregir å være skrevet til menn, men på baksiden av boken står det at også kvinner burde lese den. Mens flere avsnitt omhandler hvor hyperseksualisert samfunnet vårt har blitt, drøftes ikke kvinnelig seksualitet i det hele tatt. Det kan også underbygges av denne (objektiviserende) kommentaren der Krogedal skriver at spenningen dabber av etter flere år som gift: «Å se kona naken napper ikke like mye som første gangen».

Det er urovekkende at toneangivende kristenledere som blant annet Øystein Gjerme, Espen Ottosen, Egil Svartdahl og Thomas Åleskjær alle har applaudert og skrevet anbefalinger på bokens fire første sider, som forøvrig er full av skrivefeil og har en blamerende mangel på kildehenvisninger.

Det etiske ansvaret

Tiden bør være overmoden for at man ikke lenger skal kunne komme med sine egne tanker om sex, forkledd som om de er basert på bibelske sannheter. Gregories funn bør få konsekvenser for frikirkeligheten i Norge.

Men det er ikke alltid enkelt å plassere ansvar i frikirkeligheten. Frikirkelighetens egenart fortoner seg jo slik; kirkene er selvstendige. Men det var tydeligvis mulig å organisere en rekke frikirkepastorer fra ulike sammenhenger til å anbefale Krogedals bok. Da bør det også være mulig å ta et kollektivt ansvar for å undersøke om seksualundervisningen som har blitt gitt i frikirker i Norge også har skadet kvinner. Kanskje kunne Høyskolen for ledelse og teologi undersøkt om forekomsten av den smertefulle tilstanden vaginisme er høyere blant jenter som har vokst opp i frikirkeligheten enn i populasjonen ellers.

Alle som forkynner har et etisk ansvar. Enhver frikirkelig sammenheng som driver seksualundervisning bør undersøke om bøkene som Gregorie og teamet hennes identifiserte som skadelige, brukes eller har blitt brukt som grunnlag for undervisning. Enhver som forkynner eller har ekteskapskurs bør også granske sin egen forkynnelse for å se om man bevisst eller ubevisst bidrar til å legitimere såkalt plikt-sex. Særlig i lys av de nye funnene om at plikt-sex er korrelatert til den smertefulle tilstanden vaginisme. Mennene som applauderte Krogedals bok har stor innflytelse og viktige posisjoner i norsk frikirkelighet. Dersom de ønsker, kan de ta denne tematikken på alvor.

Kilde: Bøkene The Great Sex Rescue og Sex, penger og kommunikasjon

Les mer om mer disse temaene:

Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård er journalist i debattavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kommentar