Kommentar

Alle snakker om Ine

Selv om svært få vil si det offentlig er prosessen med å diskutere ny leder i Høyre i full gang. Ine Marie Eriksen Søreide oppleves ikke tett koblet til Erna Solbergs krets. Det er en av mange grunner til at hun er populær.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Denne helgen møtes en rekke Høyre-politikere til en lenge planlagt konferanse for ordførere og gruppeledere på Gardermoen. Selv om den formelle delen av konferansen vil gå med til å diskutere lokalpolitikk er det ingen tvil om at spørsmålet om Ernas fremtid i partiet vil bli diskutert i korridorene.

Den offisielle linja i Høyre er fortsatt at det store flertallet i partiet har tillit til Erna Solberg. På en måte stemmer det også. Gitt hennes store innsats for partiet, mener mange at hun selv må bestemme når og hvordan hun skal gå av. Eller om hun skal gå av i det hele tatt. Solberg har vært og er en suveren og høyt respektert leder i Høyre. Hun har styrt Norge i åtte år og hun har gjort Høyre til Norges største parti. Solberg har vært partiets varemerke og stjerne.

Tiden etter Erna

Men det faktum at mange nå mener hun selv må bestemme når og hvordan hun vil gå av sier i seg selv sier noe om det som nå skjer i Høyre. De har begynt å tenke på tiden etter Erna Solberg.

Selv om man kan få inntrykk av at det er ro i partiet, er det slik en av partiets egne sa det: «Det begynner å murre i deler av Høyre». Andre sier rett ut at denne «prosessen er i gang». Det finnes flere som ønsker en mer åpen diskusjon rundt lederspørsmålet, men som ikke tør bryte med konsensusen i partiet, ikke bare en stille og til dels planlagt maktovertagelse. Noen frykter det mektige miljøet rundt Erna Solberg. Ikke bare er Erna Solberg mektig, det er også gruppen som jobber tettest på henne. Å komme i unåde hos denne gjengen er det få som vil utsette seg for. Også det sier noe om dagens Høyre. Solbergs krets er blitt svært mektig internt. Få tør å si imot henne og hennes krets i åpent lende.

De som enten ønsker et skifte eller som murrer er ikke bare i periferien, de finnes også sentralt. Til og med blant Solbergs mest lojale politiske venner snakkes det om at hennes tid som Høyre-leder og statsministerkandidat er i ferd med å ebbe ut. Eller rettere sagt at den bør ebbe ut.

Noen peker på at en overgang mellom Erna Solberg som sittende leder og hennes etterfølger bør være «rask og effektiv». Og det blir hevdet at også Erna tenker slik: At hun vil trekke seg først når en ny lederkandidat står klar og kan stige fram. De aller fleste både mener og tror at denne kandidaten vil være Ine Marie Eriksen Søreide, slik både Vårt Land og flere andre medier skrevet.

Det som er helt sikkert er at partiet nå har begynt å forberede seg på et lederskifte. Mange i partiet mener at både Solberg og Søreide gjør det samme

Tre andre navn

Når det er sagt er Søreide langt fra den eneste kandidaten det snakkes om i Høyre. I all hovedsak blir tre andre navn løftet fram, litt avhengig av hvor og hvem du spør.

To av dem er naturlig nok nestlederne Henrik Asheim og Tina Bru. Begge er populære og snakkes godt om i Høyre, og begge regnes som mulige lederemner. Mange mener imidlertid at tiden ikke er inne for noen av dem akkurat nå. Det blir lagt vekt på at en leder i Norges største parti må være klar til å ta over som statsminister dersom noe skulle skje. Når dette temaet kommer opp, peker de fleste på Søreide.

Henrik Asheim blir omtalt som en folkelig politiker med både varme og appell, men som til nå ikke har innehatt tunge nok poster i regjeringen. Han blir omtalt som en politiker med mange kontakter både i og utenfor Høyre. Ingen misliker Asheim. Men det som derimot blir nevnt er at han for øyeblikket er for tett koblet til forsvaret av Solberg i høst, og at det vil være bra å få en ny leder som framstår mer uavhengig av Solbergs habilitetssaker.

Tina Bru blir også løftet fram. Hun har bekledd en av regjeringens tyngre posisjoner som Olje- og energiminister og regnes som dyktig. Det siste året har hun imidlertid vært sykemeldt og avkoblet på grunn av et for tidlig født barn og svangerskapsforgiftning. I VG fortalte hun i januar åpent om hvor tøft det hadde vært. Et for tidlig født barn kan trenge ekstra oppfølging den første tiden. Dersom Bru kan tenke seg å bli Høyre-leder er det slett ikke sikkert dette er tidspunktet, blir det sagt. Dessuten er Bru fortsatt i 30-årene og kan ha en lang politisk karriere foran seg.

Den siste som nevnes er Bent Høie. Han var en svært populær helseminister i Solbergs regjering, ikke minst på grunn av hans håndtering av koronapandemien. Han var også nestleder i Høyre gjennom mange år. Det er særlig fra Rogaland at hans navn blir nevnt. Det kan godt hende han vil være en svært aktuell kandidat dersom han gir signaler om at han melder seg på kampen om vervet, men fram til nå er det mye som tyder på at han ikke ønsker det.

Lutefisk-venner

Ine Marie Eriksen Søreide framstår av mange grunner som den som har suverent mest støtte i Høyre. Det finnes flere grunner til det, ikke minst at hun regnes som svært faglig dyktig og kan mange politiske felt. Slik sett ligner hun Solberg. Søreide framstår for mange som skvær, ujålete og at hun kan det hun snakker om. Flere mener hun har den nødvendige autoriteten.

Det blir også nevnt at hun er mer kjent enn de to nestlederne. En del Høyre-folk anser henne som mer egnet til å tre inn som statsminister raskt dersom behovet skulle melde seg, og at hun er den som kan vinne neste stortingsvalg. Ikke minst er hun svært populær internasjonalt. Da hun var utenriksminister gikk det gjetord om henne både i Washington og Brussel.

Men det er også en annen side ved Søreide som også blir nevnt av Høyre-folk. Hun framstår med en armlengdes avstand fra sirkelen rundt Erna Solberg. Det er ikke sikkert det stemmer helt, men det blir oppfattet sånn av flere.

Noen peker også på er Høyre blitt et parti der noen er veldig innenfor, mens andre ikke er det. De med makt går på samme lutefiskmiddager og er del av det som blir oppfattet som en større vennegjeng, der mange sitter i posisjoner. Eriksen Søreide oppfattes derimot ikke som en lutfisk-lag-dronning.

Tvert imot blir hun omtalt som nokså privat og faglig orientert. Dette er en egenskap som folk i Høyre både opplever som et fortrinn og en utfordring. Noe av det som har gjort Solberg populær er at hun etter hvert har framstått åpen og utadvendt på en litt landsmoderaktig rolle. Det betyr ikke at Solberg har sluppet folk helt inn i privatlivet, men det handler om hennes stil. Hvis Søreide skal blir Høyre-leder, mener noen at hun bør ha en litt mer åpen og sosial person som nestleder. Det er ikke få som mener at Ine Marie Eriksen Søreide trenger en Henrik Asheim som makker, med hans utadvendte personlighet.

Snarlig skifte?

En ting vet vi sikkert. Det er at Solberg kommer til å gå av som Høyre-leder en dag. Om det skjer snart vet kun Solberg og kretsen rundt henne.

Det som er helt sikkert er at partiet nå har begynt å forberede seg på et lederskifte. Mange i partiet mener at både Solberg og Søreide gjør det samme.


Les mer om mer disse temaene:

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Ledere, kommentarer, analyser, kronikker og verdidebatt. Hun er utdannet idéhistoriker og har tidligere jobbet i Nationen, Aftenposten og NRK.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kommentar