Kommentar

Tidslinjen gir ikke inntrykk av at Solberg har tatt saken på alvor

Tidslinjen som Erna Solberg presenterte tirsdag kveld inneholdt få svar og reiser flere spørsmål. Det mest dramatiske er at det framstår som Solberg ikke tok saken på alvor før det var for sent.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er overraskende lite ny informasjon som kom fram i tidslinjen som Erna Solberg og Høyre la fram tirsdag kveld. Solberg skriver at hun ønsker å gi en ærlig og usminket beskrivelse av det som skjedde. De som har fulgt godt med vil se at det er svært lite ny informasjon som framkommer. Det aller meste av esesseniell informasjon har vært omtalt eller kommentert i pressens de siste dagene.

Noe av det nye er at Erna Solberg innrømmer at hun burde ha konfrontert Finnes tidligere. Det kommer også fram at Solberg og Finnes ikke hadde direkte kontakt store deler av helga før valget. Det blir dessuten fortalt at Finnes får hjelp av sin venn, advokat John Christian Elden, med å sette sammen oversikten over alle hans transaksjoner.

I 18 år har hun regjert partiet og Høyrefolk er vant til å følge henne i tykt og tynt. Dersom Erna Solberg skal gå, må hun selv ta ansvaret og trekke seg

Snakket ikke med Sinnes selv

En svært oppsiktsvekkende og ny opplysing om Solbergs håndtering omhandler onsdag 6. september, fem dager før valget. Solberg blir nok en gang kontaktet av E24 om Finnes aksjehandel. Denne gangen presenterte de en liste med 22 kortsiktige handler som Finnes hadde gjort i løpet av de fire siste månedene Solberg var statsminister.

Denne listen må ha tydeliggjort for Solberg at det fantes betydelige hull i hennes kjennskap til Finnes transaksjoner. Dette burde fått alle alarmklokkene til å ringe hos den tidligere statsministeren.

Derfor er det nesten utrolig at Solberg selv ikke tok kontakt med Finnes direkte. Hun ba sin egen pressesjef Cato Husabø Fossen om å kontakte Finnes på hennes vegne, for å finne ut om ektemannen hadde løyet for henne.

På dette tidspunktet oppgir Finnes til Husabø Fossen - ifølge tidslinjen - «at det kun var i disse fire månedene i 2021 at han hadde gjenopptatt kortsiktig handel». Han sier også det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister.

Det er oppsiktsvekkende at Solberg på dette tidspunktet, fem dager før valget, ikke satte valgkampen på vent for å forsikre seg om at Finnes snakker sant. Det er også rart at hun ikke allerede da ba ham lage en total oversikt over alle transaksjonene.

Det er lett å tenke at det ville vært langt lettere for Finnes å innrømme sine handlinger overfor sin kone, enn for partiets pressesjef. Men den muligheten fikk han ikke før dagen etter.

Gjentatte pressehenvendelser

På tidslinjen skriver Solberg og Høyre flere ganger at Solberg selv svarte ut spørsmål fra pressen. Dette stemmer dårlig overens med saken som E24 publiserte for kort tid siden. Der skriver de at Solberg i over en uke fikk det samme spørsmålet fra dem sju ganger uten å svare. Spørsmålet handlet om hvorvidt Solberg ble informert hver gang ektemannen handlet aksjer. Dette fikk altså ikke E24 svar på i uken før valget.

Det framstår dermed som avvik mellom E24 versjon og de som blir presentert fra Solberg og Høyre. Dette er et av punktene i tidslinjen som gjør at det dukker opp flere spørsmål enn svar.

Lite selvkritikk fra Solberg

Det som også er slående ved tidslinjen er hvor lite selvkritikk Solberg tar. Riktignok skriver hun at hun burde konfrontert Finnes tidligere. Men hun tar ikke det fulle ansvaret for habilitetsbruddet. Det er blitt nevnt flere ganger de siste timene at det er en slående forskjell på Anniken Huitfeldt, som påtok seg alt ansvar for habilitetsbruddet, mens Solberg på sin side legger all skyld å sin ektefelle.

Både i 2014 og 2017 var Finnes i søkelyset for sine aksjetransaksjoner. Selvsagt kunne ikke Solberg vite at Finnes løy for henne. Men likevel var det hennes plikt som Norges fremste politiker, på dette tidspunktet, å sørge for at en slik habilitets-situasjon ikke oppsto. De gjentatte forespørslene fra pressen burde fått henne til å gå grundig inn i saken. Politikere har forlatt sine toppverv før Erna Solberg fordi det har blitt begått feil på deres vakt, selv om de ikke har begått feilene selv. En slik tenkemåte ser ikke ut til å prege Solbergs univers.

Fremstår som hun ikke tok saken på alvor

Solbergs mangel på å gripe raskt inn i saken og hennes manglende vilje til å ta det fulle ansvaret er ikke tillitsvekkende. Denne manglende tilliten ser nå ut til å snike seg inn i Høyre. Det lekker ut at få tør å drøfte om hun bør trekke seg.

I 18 år har hun regjert partiet og Høyrefolk er vant til å følge henne i tykt og tynt. Dersom Erna Solberg skal gå, må hun selv ta ansvaret og trekke seg. Det ser ikke ut til at noen kommer til å be henne om å gjøre det. I alle falle ikke med det første. Men en leder som ikke ser ut til å ha forstått alvoret i Finnes-situasjonen i tide, vil kanskje streve med å trekke en slik konklusjon.

Kanskje er hun avhengig av at noen med autoritet i Høyre tar den tunge jobben.

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Ledere, kommentarer, analyser, kronikker og verdidebatt. Hun er utdannet idéhistoriker og har tidligere jobbet i Nationen, Aftenposten og NRK.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Kommentar