Kommentar

Viktig ærlighet i krisetid

I turbulente tider er det viktigere enn noen gang at våre politiske ledere snakker ærlig og samlende om vanskelige avveininger, valg og politikkens begrensninger. Både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre skal ha ros.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er ingen tvil om at vi lever i krevende tider. Med stikkord som krig, klimakrise og flere år med pandemi har vi alle fått kjenne på usikkerhet for framtiden.

I slike tider er det uhyre viktig at politikerne snakker ærlig og sannferdig. Det er også viktig at de holder seg for god til å slå politisk mynt i krisetider. Det betyr ikke at reell politisk uenighet skal underspilles. Men over tid er det viktig for tilliten i et demokrati at politikere snakker sannferdig, ærlig og tar selvkritikk.

Vi vet alle hva som skjer når politikere lyver. Eksemplene er dessverre mange verden over. Men vi behøver ikke gå lenger enn til en av våre nærmeste allierte, USA. Der har politiske løgner bidratt til å skape et giftig klima som bidrar til demokratisk forvitring og politisk uro.

Selvsagt er politikere avhengig av tilliten vår. Men denne tilliten kommer oss alle til gode. Den skaper rett og slett et bedre samfunn.

—  Berit Aalborg

Erna: Ikke bedre med meg

Derfor er det all grunn til å hylle våre politikere når de snakker ærlig og tar selvkritikk. Både tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg er eksempel på en politiker som har valgt en åpen og ærlig linje selv om mye står på spill.

Det kanskje ferskeste eksempelet kom denne uken. Det er vakkert når opposisjonsleder Erna Solberg tok sin del av ansvaret for trøbbelet på Follo-banen. Til Nettavisen sier hun blant annet: «Vi har i åtte år jobbet med dette. Prosjektet ble prosjektert og laget før vi kom i regjering, men vi har fulgt opp og det har vært mange overskridelser. Så det kan godt hende at dette har skjedd i vår tid».

Selv om mange vil tenke at hun har et ansvar, kunne hun vridd seg unna og latt være å svare. Men hun gjorde det ikke.

Et annet eksempel var da Solberg i høst ble konfrontert med de høye strømprisene i Rogaland. I Stavanger Aftenblad ble hun sitert slik: «Ikke lavere strømpriser i Rogaland med meg som statsminister.» Selv om mange tenker at det er slik, kunne hun latt være å svare. Men hun var ærlig. Hun tok ansvar.

Også som minister snakket Solberg ærlig om hvor vanskelige avveininger både hun og hennes regjering måtte gjøre under den tøffeste delen av covid-pandemien. Det gjaldt både nedstengninger, vaksineringer og mye annet. Det inngir tillit.

Støres ærlighet om Covid og Nav

Det er også tillitvekkende når dagens statsminister Jonas Gahr Støre er åpen på at det ikke finnes noen enkle måter å senke strøm- og matpriser i Norge. I desember sa Støre at selv om regjeringen vil jobbe for å få strømprisene ned, må nordmenn forvente høye strømpriser også det kommende året. Selv om budskapet er dårlig, velger han ærligheten.

Et annet eksempel på Støres edruelige linje var da regjeringen Solberg valgte å gå til full nedstengning av Norge våren 2020. Støres umiddelbare reaksjon var denne: «Det er nødvendig å ta kraftige grep nå, og det er hver og en av oss som kan bidra til at vi som fellesskap lykkes.»

Dette var et viktig signal fra lederen av det største opposisjonspartiet. Naturlig nok fulgte det reell politisk uenighet om krisepakkene i ukene som fulgte. Ap kjempet naturlig nok inn økonomiske tiltak for arbeidstakersiden. Men da nedstegningen var et faktum bidro han aktivt til at befolkningen stilte seg samlet bak de svært inngripende tiltakene. Han kunne valgt å være tausere. Men hans tale bidro til at Norge kom relativt samlet ut i etterkant.

På samme måte som Solberg tok ansvar for Follo-bane-rotet, så vi en liknende opptreden fra Støre i forbindelse med den såkalte Nav-skandalen. Som opposisjonsleder tok han ansvar. Den gangen skrev Nettavisen at Støre mente Nav-saken måtte til Stortingets kontrollkomité. I saken sto det: «Vel vitende om at det var en rødgrønn regjering som styrte landet i 2012, da den mye omtalte EU-forordningen kom, sier Ap-lederen at han også vil ha kunnskap om hva som har foregått i «tidligere regjeringsperioder, også vår»: «Vi vil ta det ansvaret som følger med at vi har sittet i regjering. Det må vi få klarhet i når statsråden redegjør for når disse bestemmelsene ble innført. Vi vil ikke fraskrive oss ansvaret»

Vi vet alle hva som skjer når politikere lyver. I USA har politiske løgner bidratt til å skape et giftig klima som bidrar til demokratisk forvitring og politisk uro.

—  Berit Aalborg

Mye å lære av Solberg og Støre

Noen av de små partiene på Stortinget har mye å lære av både Solberg og Støre. Det gjelder særlig Frp og Rødt som i langt større grad slår politisk mynt på kriser. Et av mange eksempler er dagene etter den massive covidnedstegningen i 2020, da behovet for å stå sammen var stort. Både Bjørnar Moxnes og daværende Frp-leder Siv Jensen brukte anledningen til å komme med spark til regjeringens håndtering – og dermed skape splid i en krevende tid. Jensen mente det «er på høy tid» med nedstengning og Moxnes sa «Endelig begynner vi å se litt av den handlekraften vi har etterlyst nå i dagevis. Samtidig mangler det fortsatt en tydelig politiske ledelse i den krisa vi er i.»

Selvsagt skal det være politisk uenighet også i krisetid. Men vi ser fra USA hva det har kostet når politikere undergraver hverandre og nasjonens samhold i krisetider. Derfor bør vi rose våre politikere når de opptrer traust, ansvarsfullt og ærlig. Selvsagt er de avhengig av tilliten vår. Men denne tilliten kommer oss alle til gode. Den skaper rett og slett et bedre samfunn.
Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Leder- og kommentarstoff og verdidebatt.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar