Kommentar

Usolidarisk kutt

SOLIDARITETSPOTTEN: Når regjeringen kutter 750 millioner i utviklingshjelp, framstår pengeflytting til en solidaritetspott på 2 milliarder som hul.

statsbudsjettet

I Regjeringen Støres første budsjett starter de med å kutte hele 750 millioner kroner i budsjettet for utviklingshjelp. Det er både trist og forstemmende i en tid da fattigdommen i verden øker dramatisk. De aller fattigste landene er både rammet av klimakrise og pandemi. Riktignok satser den ferske regjeringen mer på klimabistand.

Det er positivt.

Problemet er at de flytter midlene fra annen type bistand. Dermed rammes de aller fattigste dobbelt.

Solidaritetspott

Arbeiderpartiet har lenge jobbet med ideen om en «solidaritetspott». For å få dette til i det ferske budsjettet har de omprioritert 2 milliarder. I årene som kommer vil de gjøre denne potten større. Målet er 5 milliarder årlig. Potten skal brukes på mennesker på flukt og «gi fattige land som mottar mange flyktninger, mulighet til å ivareta disse bedre» - altså mer hjelp i nærområdene.

Det er verdt å merke seg at den såkalte solidaritetspotten ble laget som et politiske grep da Aps migrasjonsutvalg jobbet med nytt forslag til asyl- og flyktningpolitikk i 2018. Bakteppet er de store politiske spenningene som fantes og finnes i Ap på dette politikkområdet. Flere av Aps egne tillitsvalgte og velgere hadde da vært sterkt kritisk til at Ap støttet sentrale deler av Frps innvandrings- og asylpolitikk.

Innstramninger i flyktningpolitikken

Vårt Land har flere ganger omtalt at Ap, Sp og Frp har samarbeidet for å få til kraftige innstramminger i asyl- og flyktningpolitikken. Både når det gjelder opphold, botidskrav og familiegjenforening. Alle de tre partiene vektlegger at de vil ta imot kvoteflyktninger fremfor asylsøkere ved norske grenser. De vil heller prioritere flyktninger ute i de store flyktningleirene, enn at de kommer hit. Dette har møtt sterke reaksjoner internt i store deler av Ap.

For å komme den flyktningliberale delen av partiet i møte snekret partiet ideen om en solidaritetspott. Denne potten er som et kinderegg for Ap. På den ene siden framstår den som solidaritet. På den andre siden skal den være et middel for bidra til å forhindre at mennesker på flukt kommer hit.

Store kutt

Det er bra at regjeringen er opptatt av de internt fordrevne, slik solidaritetspotten viser. Men da er det overraskende at de kutter grovt i humanitær bistand. Beregninger Røde Kors har gjort viser at i tillegg til midlene som flyttes over fra humanitær bistand til solidaritetspotten, så kuttes det 270 millioner i denne potten. Det kan knapt kalles solidaritet.

Fattigdom hjemme – og ute

I valgkampen var Ap og Sp opptatt av å utjevne forskjellene mellom fattige og rike. Det er en god ambisjon. Men denne ambisjonen bør ikke kunne gjelde innenfor landets grenser. Det er både forstemmende og trist at regjeringen starter sitt virke med å kutte grovt i midlene som skal gå til de aller fattigste i verden. Særlig i den krevende situasjonen i mange fattige land. Det er usolidarisk.

I en slik situasjon fremstår solidaritetspotten som et kunstgrep uten innhold.


Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Leder- og kommentarstoff og verdidebatt.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar