Kommentar

KrFs ulne abortstandpunkt

Det er ikke rart at Kjell Ingolf Ropstad strever med å svare på KrFs syn på selvbestemt abort. Partiet sier faktisk hverken ja eller nei, men peker i en retning av en mer restriktiv linje – dersom et bredt flertallet er med.

ABORTDEBATT. Under partilederdebatten på TV 2 onsdag kveld ble Kjell Ingolf Ropstad presset på eget og partiets standpunkt og abort.

TV 2 skal ha skryt for at de onsdag tok opp et vanskelig tema som abort i TV-kanalens siste partilederdebatt før valget. Det ble en sjeldent god debatt der et etisk krevende tema fikk en mer lavmælt og respektfull tone enn vi har vært vant til tidligere. Det var også en debatt der flere partiledere klargjorde hva partiet deres – og de selv – står for. Både Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken holdt innlegg som var opplysende om deres partiers politikk på feltet.

KrFs abortkompromiss

Abort-debatten er et tema der mange forventer at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad skal framstå med et tydelig nei til selvbestemt abort. Mange i KrF er opptatt av dette. I KrFs omland er det også mange som forventer at KrF skal være en tydelig motpol til Rødt og SVs krav om selvbestemt abort til fosteret er levedyktig – eller rundt uke 22. Akkurat dette leverte Ropstad på i debatten.

Men KrF-lederen greide ikke å svare på om partiet eller han selv er for eller mot selvbestemt abort. Dermed beskyldes han for å være ullen. Men faktisk var han så klar som han kunne være ut ifra partiets vedtatte politikk. På landsmøtet gjorde KrF et vedtak som var et slags kompromiss i programkomiteen mellom de som ønsker et tydelig nei og de som ønsker en mer liberal linje. Det endte altså opp med at KrF ikke har programfestet hva de mener om selve retten til selvbestemmelse i abortspørsmålet.

Et svar på hestehandel-kritikk

Det få er klar over, er at programkomiteens kompromiss også er et svar på den massive kritikken mot at KrF og Erna Solberg brukte innsnevring i abortloven som et forhandlingskort i forbindelse med KrFs sidevalg. KrF fikk mye kritikk for å ha presset igjennom en innsnevring i abortlovgivningen mot et overveldende flertall på Stortinget. Dette skapte mye kritikk om udemokratisk hestehandel, rettet både mot Solberg og Ropstad.

I programmet skriver partiet at de ønsker en lov som i større grad verner fosteret, men at dette må skje gjennom brede forlik. Det siste er en konstruksjon som vil sikre at partiet nettopp ikke forhandler fram innstramminger i abortloven dersom det ikke er politisk flertall for det.

Akkurat dette er en klok formulering, fordi et sensitivt spørsmål som abortpolitikk, ikke egner seg for hestehandel i en opphetet forhandlingssituasjon om regjeringsmakt.

Men det få har skrevet om, er at KrF faktisk ikke sier nei til selvbestemt abort i sitt nye stortingsprogram.

—  Berit Aalborg, politisk redaktør

KrF sier ikke si nei til abort

Men det få har skrevet om, er at KrF faktisk ikke sier nei til selvbestemt abort i sitt nye stortingsprogram. De vil ha en offentlig utredning om dette spørsmålet og ønsker å gå i restriktiv retning. Men hva dette konkret kan bety, har partiet ikke tatt stilling til. For øvrig vil en slik utredning ikke komme i dagens politiske situasjon. I alle fall ikke en utredning der bestillingen er å se på innsnevringer i abortloven. Det er rett og slett ikke politisk flertall for dette i Norge.

Men resultatet er at Ropstad ikke kan si et klokkeklart nei til selvbestemt abort. Han har ikke dekning for dette i sitt eget program. Noen vil mene dette er en liberalisering fra tidligere programmer. Andre vil oppfatte dette som en tildekking av KrFs nei til selvbestemt abort. Faktum er at programmet, slik det ligger i dag, er åpent for tolkning i flere retninger. Kanskje var det også tanken bak vedtaket. Men i en valgkamp der klare svar etterspørres, kommer et slik vedtak til kort blant mange seere og velgere.

Gjennom tiden har flere KrF-ere sendt «prøveballonger» for å teste ut om partiet i større grad kan aksepterer dagens abortlov, og heller legge inn energien for å få aborttallene ned. Kristin Aase var den aller første som kom med et slik utspill på slutten av 80-tallet. Men det finnes også nyere eksempler som fra 2014. Under tittelen «Parti-topp ber KrF tenke nytt om abort» ba helsetalskvinne Olaug Bollestad – i Vårt Land – om en ny og pragmatisk KrF-holdning til abortsaken og anerkjennelse av at kvinnen bør ha det siste ordet. Til tross for at hun fikk medhold blant mange fylkesledere, ble prøveballongen skutt ned. I ettertid har hun forsøkt å tone ned utspillet, til tross for at at det var sitatsjekket og godkjent av henne selv.

Men det er verdt å merke seg at flere i KrF tenker i disse baner. Det finnes også flere i KrF som tenker at partiet må todele sine politiske programmer: At de i prinsippprogrammet bør si nei til abort, mens de i stortingsprogrammene bør legge dagens abortlov til grunn og lage en politikk som er tilpasset dagens abortlov.

Tror KrF sier nei til abort

Men KrFs ulne linje gjør at mange i KrFs omland fortsatt ser ut til å tro at partiet sier et tydelig nei til selvbestemt abort. Redaktør i NorgeIDAG, Bjarte Ystebø, skrev nylig i Vårt Land at han mente KrF burde bære tydeligere i abortspørsmålet. Det virker ikke som han har tatt innover seg at Kjell Ingolf Ropstad er så tydelig han kan være, utifra partiets program, som altså ikke sier hverken ja eller nei til selvbestemt abort som prinsipp.

Uansett ser ikke en ullen abortpolitikk ut til å skremme bort velgere fra partiet. De siste døgnene har flere målinger viset at KrF er på oppadgående og kan klare sperregrensen. Dersom det skjer, bør både Ropstad og resten av partiet tenke nøye gjennom hva de vil vedta til neste stortingsprogram og hvordan dette bør presenteres. For det er mange der ute som sier ja til dagens abortlov, men som mener Rødt og SV har gått for langt ved å si ja til selvbestemmelse i uke 22.

Men lite tyder på at KrF har maktet å tiltrekke seg særlig mange av disse velgerne.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Leder- og kommentarstoff og verdidebatt.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar