Kommentar

En god anledning til å synliggjøre at kirken tar klimaspørsmålet på alvor

KLIMAMESSE: Vi ønsket å la Extinction Rebellion utfordre oss i kirken. Dette fordi vi deler den samme nøden for skaperverket, selv om vi som kirke ikke kan stille oss bak virkemidlene deres.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Vi viser til kronikk i Vårt Land 31.08, signert Daniel Skjevik-Aasberg, om «Klimamessen» som Oslo domkirke arrangerte i samarbeid med TeologenesKlimaAksjon.

La det være helt klart: Domkirken samlet ikke inn penger til Extinction Rebellion (XR) i gudstjenesten. Offeret gikk til Flyktningehjelpen, øremerket «mennesker på flukt som følge av klimakrisen». Vi vil også presisere at Oslo domkirke ønsker å være en åpen kirke hvor alle skal kunne kjenne seg velkommen.

Kirkens oppgave

Når domkirken valgte å holde klimamesse samme uke som XR hadde sine aksjoner i Oslo sentrum, var det fordi vi ble oppfordret til det av TeologenesKlimaAksjon. Denne gruppen på ca 300 teologer og prester sendte vinteren 2020 et opprop til regjeringen med sterk bekymring for klimakrisen.

For domkirken var dette en god anledning til å synliggjøre – midt i Oslo sentrum – at også kirken tar klimaspørsmålet på største alvor. Dette i tråd med Den norske kirkes forpliktelse på vern om skaperverket og Oslo bispedømmes strategi som krever arbeid for å fremme det grønne skiftet.

For domkirken var dette en god anledning til å synliggjøre – midt i Oslo sentrum – at også kirken tar klimaspørsmålet på største alvor.

—  Grasaas og Orset Stene

Ikke minst kjentes det å holde en klimamesse presserende etter FN´s klimarapport som kom i august. Vi vet at mange opplever at klimakrisen åpner opp en eksistensiell dimensjon, hvor sorg, sinne og avmakt også kommer til uttrykk.

Det har til alle tider vært kirkens oppgave å kalle inn til gudstjeneste hvor det kan settes ord på menneskets erfaringer og dele nytt mot og håp.

Vil lytte til ulike stemmer

At klima er en høyst aktuell sak tror jeg ikke Daniel Skjevik-Aasberg og Oslo domkirke er uenige om. Daniel Skjevik-Aasberg reagerte på at vi lot en representant for XR komme med en to minutters hilsen i gudstjenesten.

I lys av XRs tilstedeværelse i Oslo sentrum den uka – ønsket vi å la XR få utfordre også oss i kirken. Dette fordi vi deler den samme nøden for skaperverket, selv om vi som kirke ikke kan stille oss bak virkemidlene deres. Det skulle være mulig for alle å skjelne mellom anliggende og virkemidler her.

Vi har forståelse for at noen kan oppleve XR som en ytterliggående aktør i klimadebatten. Kirken ønsker å lytte til ulike erfaringer og stemmer, og på den måten få utvidet horisont og dypere innsikt. Det er ikke uvanlig at domkirken til spesielle gudstjenester inviterer organisasjoner og enkeltpersoner til å komme med en hilsen.

Anliggendet var vårt klimaansvar

I gudstjenesten ble det forøvrig holdt en ti minutters preken av prest og en tre minutters appell ved Oslo biskop. Det ble også bedt bønner, sunget salmer og holdt nattverd. Ingen del av dette innholdet foreskrev konkrete politiske eller andre virkemidler for å bekjempe klimakrisen.

Anliggendet var helt og fullt å rette oppmerksomheten mot vårt klimaansvar som kristne og å be til Gud for en såret jord.

Etter gudstjenesten ble det invitert til en bønnevandring til Eidsvolls plass. I denne marsjen deltok noen fra domkirken i, blant annet biskopen, men denne ble helt og fullt regissert av TelolgenesKlimaAksjon – uten at Oslo domkirke var ansvarlig.

Når det gjelder påstanden om at kirken tar politisk side i samfunnsspørsmål, er det en større debatt.

—  Grasaas og Orset Stene

Troverdig, åpen og relevant kirke

Når det gjelder påstanden om at kirken tar politisk side i samfunnsspørsmål, er det en større debatt. La oss bare her understreke det ansvar vi som kirke i Oslo sentrum kjenner for å rette søkelyset mot alle viktige samfunnsspørsmål som berører folkekirkens medlemmer i hverdagen. Slik blir kirken troverdig, åpen og relevant.

Kirken vil være med å bidra i refleksjonen om hva det betyr å være engasjert i samfunn og politikk. Vi skal også peke på det moralske ansvaret og reflektere etisk og teologisk over spørsmål politikerne og vi alle må ta stilling til.

Det er politikernes ansvar å finne fram til de konkrete partipolitiske løsninger og hvert enkelt folkekirkemedlem må selv finne fram til hvilket politisk parti som best kommer til rette med kirkens verdier.


Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar