Kommentar

Olje-fakta i skjul

LOBBYISME: En pinlig glipp? Eller en politisk tabbe med nasjonalt tilsnitt? Jeg heller mot det siste.

Bastholm på partilederdebatt

Det er sjelden vi ser så tydelig som vi har sett den siste uken hvordan lobbyens sannheter får prege politikken. Oftest foregår påvirkningen i det skjulte. Og når denne ukens «lobbytroll» kom ut i sola, ikke bare sprakk det, men kadaveret luktet vondt.

Vi må tilbake en ukes tid, til Arendal og NRKs utescene der årets viktigste partilederdebatt blir avholdt. FNs klimapanel har sluppet en bombe inn i en norsk valgkamp som til da har gått i nokså vante spor, og Une Bastholm kvesser klørne. Hun argumenterer for at kutt i norsk oljeleting, vil føre til nedgang i utslipp globalt. Hun baserer sin påstand på det som finnes av norsk uavhengig forskning på tematikken, utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2013 – og videreutviklet i en artikkel publisert i et internasjonalt fagfellevurdert tidsskrift i 2017.

Det er da programleder Fredrik Solvang smeller tilbake med at det finnes en ny rapport fra Rystad Energy – med helt motsatt konklusjon. Den er bare ikke publisert ennå, men er like om hjørnet, kan Solvang fortelle.

Bastholm blir usikker. Hvordan skal hun kunne svare på faktapåstander som verken hun eller noen andre ennå har sett?

Eid av lobbyen

I dagene etter debatten får rapport-fadesen et mer alvorlig skjær. NRK hadde også glemt å opplyse om at de helt nye og oppsiktsvekkende faktaene var betalt, eid og bestilt av Norges mektigste oljelobby, interesseorganisasjonen Norsk Olje og Gass (Norog).

Rystad Energy, som er et velrenommert analysebyrå som leverer data til hele verdens energibransje, nyanserte også: Konklusjonen i rapporten var ikke entydig som Solvang hadde presentert det som. Konklusjonen er ikke helt entydig.

Fakta er et mektig våpen. Derfor brukes det millioner av kroner hvert år, og ikke minst i forbindelse med valgkamper, for å fremstille, analysere, samle og predikere ny kunnskap på viktige samfunnsområder. Har du fakta å slå i bordet med, har du en sterk sak. Synsing flytter ikke fjell, fakta gjør. I denne saken var den første tabben NRKs. De glemte å opplyse om bakenforliggende bindinger – og det er ikke rakettforskning å fastslå at troverdigheten synker hvis «fakta» er kjøpt og betalt av noen med sterke egeninteresser. Det er derfor vi trenger uavhengig forskning. Og uavhengig journalistikk.

Oljeselskapene er ikke tjent med at interesseorganisasjonen deres går baklengs inn i fremtiden.

—  Veslemøy Østrem, nyhetsredaktør

Nok en ukjent rapport

Så kunne vi tro at det hele roet seg ned. Men Dagbladet fortsetter å grave. Fredag forteller de at Norog også i 2017 bestilte et notat om samme tematikk. Det året var det som kjent også stortingsvalg. Notatet ble ikke offentliggjort. Konklusjonen i notatet skal, ifølge Dagbladets kilder, ha vært den samme som SSB kom med fire år før: At kutt i norsk oljeleting vil føre til nedgang i klimautslipp globalt. Dessuten konkluderte det med at det ikke var mulig å finne noen svakheter i metodebruken til SSB-forskerne.

«Notatet var kun til internt bruk», svarer Norog. De forklarer at notatet kun ble bestilt for at organisasjonen bedre skulle forstå hva SSB-forskerne hadde funnet ut og hvilken modellering de hadde brukt. De mener Dagbladet koker suppe på en spiker.

Var det tilfeldig at dette notatet ble bestilt i forkant av en valgkamp? Kanskje. Men ville Norog ha brukt funnene aktivt i en valgkamp, dersom de hadde fått avdekket at SSBs forskningsteam ikke hadde greie på det de hadde forsket på fire år tidligere? Selvsagt. Organisasjonen ville ha brukt notatet for det det var verdt, dersom konklusjonen passet bedre til deres historiefortelling.

Svart utslippsspiral

I flere tiår har Norsk Olje og Gass hatt stor innflytelse på norsk politikk. Og historiefortellingen har vært den samme år etter år: Norsk olje og gass er ikke en versting, tvert imot, bare se hva Russland og Saudi-Arabia driver med. Og blir ikke vår olje pumpet opp til siste dråpe, vil diktaturstater håve inn penger og spre like store mengder CO₂, åkke som. Vi kommer oss ikke ut av den svarte utslippsspiralen ved at pengemakten får servere eventyrfortellinger. Mandag kom nye beregninger fra Oljedirektoratet, som viser at vi trolig bare har produsert halvparten av alle olje- og gassressurser vi har på vår havbunn. 24 prosent er ennå ikke funnet.

Selskapene er ærligere

Jeg sitter igjen med to ubesvarte spørsmål etter denne krusningen i valgkampens mest intense fase:

Når får vi et skifte i historiefortellingen fra olje-lobbyen? De kunne starte med å lytte mer til sine egne medlemmer. En rekke av de største olje- og gasselskapene har for lengst kommet videre fra denne pinlige runddansen rundt oljefatene. De ser fremover. Omstiller. Bruker kompetansen til nyskapning innen fornybare ressurser. De har også innsett at det produktet de har åndet for og som har gitt oss den velferdsstaten vi har i dag, ikke kan vare inn i evigheten. Oljeselskapene er ikke tjent med at interesseorganisasjonen deres går baklengs inn i fremtiden.

Det andre spørsmålet er politisk: Hvorfor i huleste har ikke norske regjeringer årlige oppdateringer fra SSB rundt spørsmålet om forholdet mellom globale utslipp og nasjonal produksjon? Er det virkelig sant at ingen olje- og energiminister siden Erna Solberg overtok regjeringskontorene i 2013 har etterspurt ny faktakunnskap rundt dette store elefanten i rommet-spørsmålet?

Hvis det er noe politikere trenger, er det rå og uforfalsket fakta om de vanskelige spørsmålene. Den siste uken har bare vært en trist manøver i hvordan en debatt blir tilgriset av mangel på troverdighet.

Veslemøy Østrem

Veslemøy Østrem

Veslemøy Østrem har vært nyhetsredaktør i Vårt Land siden september 2019. Hun har ansvar for avisens nyhetsavdeling og publiseringsavdeling.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar