Kommentar

Mye står på spill på årets største minglefest

ARENDALSUKA: I går åpnet årets vakreste eventyr for «prateklassen». Det er to år siden sist, og mye står på spill. Ikke bare for politikerne.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det skal arrangeres over 1000 debatter og seminarer de neste fem dagene i byen der de hvite trehusene klorer seg fast i bratte knauser og lune viker. Ingen tometersregel fantes da byplanleggerne anla denne vakre sørlandsbyen.

Det som kryper og går av organisasjoner, næringsliv, medier og politikere har hentet fram liggeunderlag og soveposer fra boden og lar komfort være komfort. Vi skal lytte, prate, diskutere og lære, og det merkes en yrhet i gatene, også fordi det er to år siden sist vi møttes.

Fjorårets koronanedstengning gikk også ut over Arendalsuka. Når vi nå er på plass igjen for å lufte tanker og ideer, er det med mingleforbud på restauranter og debattarenaer, men prateklassen skal nok få pratet uansett.

Viktig arena

Det er lett å harselere med Arendalsuka, og se det karikerte ved at den gjengen som vanligvis frekventerer Dagsnytt 18-studionene, nå har forflyttet seg til Arendal og fortsetter den samme elitistiske samtalen her. Men denne uka står i meningsutvekslingens tegn, og er langt bredere og dypere enn en slik klisjefylt beskrivelse skulle tilsi.

Til å begynne med var dette politikernes boltreplass. Nå er hele bredden av samfunnslivet på plass, og i løpet av det siste halvannet årets isolasjon, har det vært åpenbart hva som går tapt når vi ikke møtes, ser hverandre inn i øynene og snakker sammen. Jeg tror samtaler som de vi nå skal ta med hverandre, motvirker polarisering. Hvis samtalene vi har, kun foregår i digitale møterom og i sosiale medier, vil vi sjelden «utsette oss» for uenighet. Vi vil sjelden oppsøke mennesker vi ikke kjenner tilhørighet til, og dermed gå glipp av svært mange nyanser og fortolkninger.

Nedpriortert av trosfeltet?

Det er gledelig å se at flere livssyns- og trossamfunn og -organisasjoner er tilstede i Arendal. De neste dagene kan du høre preses i samtale med oljefondsjef Nicolai Tangen. Den samtalen ledes av Vårt Lands religionsredaktør Elise Kruse. Selv skal jeg lede en kirke- og klimadebatt og sjekke stoda for livssynsloven. Det er trosrefleksjon og åpne kirker i byen. KA, kirkens arbeidsgiverorganisasjon, spør hvilken rolle kirken har hatt i beredskapsarbeidet, mens Norges Kristne Råd stiller spørsmål rundt ytringsfrihet og såkalt «cancel culture».

Det interessant å se at så få aktører fra det frikirkelige miljøet prioriterer å delta.

—  Veslemøy Østrem, nyhetsredaktør

Det er over tusen aktører som arrangerer samtaler og debatter under Arendalsuka. Da er det interessant å se at så få aktører fra det frikirkelige miljøet prioriterer å delta. Noen profilerte frikirkeledere er invitert til et par debatter, men ellers er det tynt. Det er synd, for viktige perspektiver forsvinner fra samfunnssamtalen i en tid der mange fra dette miljøet opplever seg misforstått og marginalisert.

Nervøsiteten hos toppolitikere ligger nå som et ekstra dis-lag over Pollen. Men når jeg sier at mye står på spill under årets Arendalsuke, handler det ikke bare om at stortingsvalget er nært forestående. Vi har også en pågående debatt om religion og trosfrihet. Den debatten mister viktige perspektiver når ikke hele bredden av tros- og livssynssamfunn er representert. I dag kan vi ikke si at bredden av Kristen-Norge har prioritert å delta i samtalen på det som må defineres som årets viktigste debattarena.
Veslemøy Østrem

Veslemøy Østrem

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar