Kommentar

En helstøpt hedersmann

NEKROLOG: Kåre Gjønnes var en hedersmann med stor integritet. Han stilte aldri seg selv i første rekke, men var drevet av et ekte engasjement for det samfunnet og fellesskapet han var så glad i.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.


Tirsdag ettermiddag kom den triste meldingen om at Kåre Gjønnes er død 79 år gammel.

Gjønnes var blant annet ordfører i Orkdal, stortingsrepresentant for KrF fra Sør-Trøndelag, parlamentarisk leder for KrF, landbruksminister i Bondeviks første regjering og fylkesmann i Sør-Trøndelag. Han var også leder for stat-kirkeutvalget (2003). I tillegg hadde han en rekke verv, både offentlige og for partiet. Men også en rekke organisasjoner fikk nyte godt av hans store engasjement og arbeidskapasitet, blant annet innenfor landbruk, misjon og bistand. I 2009 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sitt samfunnsgagnlige virke.

Gjønnes var en stillfaren politiker med sentrale roller i flere viktige samfunnsendringer for Norge i sin tid som politiker. Som parlamentarisk leder i KrF var han en sentral politikere bak vedtaket om at Norge skulle delta i EØS-avtalen. Han var også en sentral arkitekt bak den endringen som skulle til for å skille stat og kirke.

Ønske om å tjene samfunnet

Kåre Gjønnes var en helstøpt hedersmann. Alt han gjorde i politikken både som embetsmann og politiker bar preg av ønsket om å tjene det samfunnet han var glad i. Gjønnes fremmet aldri seg selv. Tvert imot var han en mann som satte andre først. Han jobbet alltid med et genuint ønske om å skape et samfunn det var godt for alle å leve i, både i by og bygd. Han var alltid opptatt av de svakeste i samfunnet.

Som KrFU-leder kjente jeg Kåre Gjønnes godt. Han var en politiker som var trygg i både sitt politiske engasjement, sine meninger og sin tro. Han var en ærlig politiker med sterk ryggrad. Som ung politiker hadde jeg mange gode og nyttige samtaler med ham som parlamentarisk leder. Gjennom livet har jeg mange ganger tenkt med glede og takknemlighet på hans lune lynne, underfundige humor og gode råd. Han kunne komme med uttalelser som kunne framstå delvis humoristiske, men som også var ment i fullt alvor. Under en av våre samtaler sa han en gang: «Du må alltid være oppmerksom på at makt korrumperer, og total makt korrumperer totalt. Glem aldri det.»

Kåre

EØS-avtale

Gjønnes var parlamentarisk leder da Stortinget i 1992 skulle avgjøre om Norge skulle si ja til EØS-avtalen. KrFs stortingsgruppe var den gangen viktig for å få flertall for avtalen. Etter en omfattende intern debatt valgte partiet å støtte EØS-avtalen, som et alternativ til EU-medlemskap. Gjønnes var svært sentral i partiets prosess. En del av partiet var sterkt kritisk. Men at den solide Gjønnes med bakgrunn som bonde fra Trøndelag sa ja, ble avgjørende for mange både i parti og stortingsgruppe.

Underveis måtte han imidlertid tåle både sinte brev og enkelte som sådde tvil om hans intensjoner og integritet. Dette tok Gjønnes tungt. Han arbeidet seriøst og detaljert med avtalen for å finne ut om den var god nok for Norge, og han stilte også krav på vegne av KrF i den norske prosessen bak forhandlingene.

Kåre Gjønnes var dessuten høyt respektert i alle andre partier på Stortinget og blant både politiske venner og motstandere.

Hans gode minne

Det er mange som i dag sørger over Kåre Gjønnes bortgang. Han var et godt og varmt medmenneske. Til tross for hans mange bragder vil mange huske ham særlig for det.

Fred over Kåre Gjønnes gode minne.

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Leder- og kommentarstoff og verdidebatt.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar