Kommentar

Derfor sier Trygve nei til SV

Når Trygve Slagsvold Vedum ønsker en regjering utgått av Sp og Ap bygger det på en ren maktanalyse. Hvis Sp skal hente borgerlige velgere over midtstreken må de vokte seg for å kobles for tett til SV.

tekst

Når Sp samles til landsmøte på Lillehammer denne helgen vil regjeringsspørsmålet stå på dagsorden. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre er ikke samstemte. Vedum vil ha en «Sp/Ap-basert regjering», mens Støre vil ha en regjering der også SV er med.

Denne uken skrev Dagbladet at kilder rundt Vedum hevdet at Sp vil gå fra forhandlingsbordet dersom Ap insisterer på å ha med SV. Men Vedum avviser en slik opptreden både i Vårt Land og Aftenposten. Han peker derimot på at en slik strategi er bygget på en idé om at Ap er stort og mektig. Vedum mener Ap og Sp skal være mer likeverdig.

Men hvorfor vil ikke Vedum ha med SV? Da er det viktig å huske på at politikk er ren interessekamp. Alle partier ønsker mest mulig makt for å sikre sine interesser. Det vil både Sp og Ap.

Velgere over midtstreken

Skal et parti få makt må det vinne valg. Dersom Trygve Slagsvold Vedum skal greie å holde dagens oppslutning kan han bli den Sp-lederen med historiens beste valg. Da må han fortsette å hente Frp- og Høyre-velgere over den berømmelige midtstreken. Skal han klare det må Sp ikke blir koblet for sterkt opp til SV.

Men makt handler også om å være sentralt plassert internt i en koalisjon. Er du i midten av prosjektet har du mer makt enn i ytterkanten av koalisjonen. Dersom SV deltar i en regjeringskoalisjon vil Ap trone i midten av regjeringsprosjektet, med et «fløyparti» på hver side.

Hvis Sp og Ap derimot sitter alene sammen i regjering vil maktballansen mellom de to være jevnere. Da kan ikke Støre presse Vedum ved å si at også SV må ha gjennomslag. Dessuten vil en slik mindretallsregjering av Ap og Sp kunne samarbeide i ulike retninger i Stortinget. Selv om de må ha flertall for sine statsbudsjetter står de langt friere i enkeltsaker og kan danne brede forlik på tvers av blokkene. Det vil være en posisjon som vil passe Vedum svært godt.

Vedums blinde felt

Det som imidlertid ser ut til å være Vedums blinde felt er at en mindretallsregjering bestående av Sp og Ap kan komme til å gi SV markant vekst. For det er lite som tyder på at de to skal makte å få flertall alene. En mer sentrumsorientert regjering vil gi SV betydelig spillerom blant Aps mer radikale velgere. Dermed kan det bli vanskelig for en Sp/Ap-koalisjon å bli gjenvalgt. Dermed er det heller ikke sikkert det blir mer enn fire år på en slik mindretallsregjering. Men akkurat nå ser det ikke ut til at Vedum tenker så langt.

Statsminister eller finansminister

Det har vært mye spekulasjon om Vedum selv ønsker å være statsministerkandidat for et rødgrønt prosjekt. Vedum ønsker ikke denne debatten. Mye tyder på at han innser at det kan bli et mageplask for Sp. For selv om Senterpartiet får flere stortingsplasser enn Høyre på TV2s måling denne uka, skal det mye til før Sp faktisk blir større enn Ap ved høstens valg.

Viktigere er det at SV vil være svært skeptisk til å støtte en Vedum-regjering ved valget. I SV vet alle at Støre er en større garantist for at SV får gjennomslag. Enten gjennom regjeringsdeltagelse eller som støtteparti.

Så er det andre posisjoner i regjeringen Sp vil ønske seg. Finansminister en av disse posisjonene, sammen med andre tunge departementer som kommunal-, samferdsel-, næring-, landsbruk- og olje- og energidepartementet. Dersom Støre blir statsminister vil han måtte gi fra seg flere av disse tunge departementene til Sp.

Så lenge Vedum sitter som partileder er det lite som tyder på at det trønder-baserte miljøet vil få gjennomslag for sine borgerlige kongstanker.

—  Berit Aalborg

Det borgelige trønder-miljøet

Det har gått høye spekulasjoner om Sp kan komme til bytte side. Denne tenkningen er på ingen måte tatt ut av løse luften. Mye av tenkningen kommer fra et sterkt og mektig miljø i Sp, rundt Ola Borten Moe. De sterkeste talspersonene for en slik tenkning har tilknyting til Trøndelag, men det finnes også slike miljøer i Rogaland og spredt rundt om landet. Dette er miljøer som tabloid og forenklet sagt er tilknyttet storbønder som er opptatt av privat eiendomsrett.

Her har det vært jobbet aktivt gjennom år for å få Sp plassert tilbake på borgerlig side sammen med Høyre. Det var disse miljøene som i sin tid nærmest la den mer venstreorienterte Sp-lederen Liv Signe Navarsete for hat. Noen av dem gikk til og med så langt at de sendte en trakasserende tekstmelding til Navarsete etter at hun hadde gått av. Saken ble gransket i Sp, men ingen tok på seg skylden på hytteturen der blant annet Ola Borten Moe var til stede med sin krets.

Mye kan for øvrig tyde på at det er folk med utgangspunkt i dette miljøet som har «lekket informasjon» til Dagbladet. På den andre siden sitter den mer radikale Sp-fløyen og irriterer seg. Selv om Vedum ønsker et rolig Sp-landsmøte kan denne konflikten sprekke opp på landsmøtet.

Uaktuelt med sideskifte nå

Så lenge Vedum sitter som partileder er det lite som tyder på at det trønder-baserte miljøet vil få gjennomslag for sine borgelige kongstanker. Tvert imot har Vedum bygget hele sin suksess på en motstand mot Høyres politikk med stikkord som privatisering av statlige bedrifter, sentralisering, rasjonalisering, og store reformer. Noen av de mest omtalte sakene er sammenslåing av Troms og Finnmark og Politireformen.

Mange av de nye velgerne Sp har trukket til seg er nettopp motstandere av slike saker. Dette er også grunnen til at Vedum har greid å flytte Sp over fra et image som et lite bondeparti til et bredt og slagkraftig distriktsparti. Den posisjonen har ikke Vedum tenkt å forhandle fra seg i et regjeringssamarbeid med Høyre.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Leder- og kommentarstoff og verdidebatt.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar