Kommentar

Ikke tro på TV

MEDIER: Kritikken av NRKs programkonsept «Festen etter fasten» er smått lattervekkende og totalt feilslått. Men TV-kanalene har gjennomgående en snever dekning av av trosutøvelse.

Lars Aurtande
Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar