Kommentar

Barna må få snakke fritt

Prinsippet om å sette barns beste først i barnvernssaker fungerer kun dersom vi kan sikre at barna får snakke fritt. Vi må sørge for at ingen står i veien for det.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar