Kommentar

Ernas lukkede kultur

Ukulturen i Høyre er mer omfattende enn de alvorlige trakasseringssakene. De siste dagene er det avdekket en kultur der sentrale personer ikke snakker sammen.

Mye har gått galt når det gjelder Høyres håndteringen av Tonning-Riise-saken. Etter at Unge Høyre-lederen trakk seg onsdag i forrige uke, er det kommet stadig nye momenter som avdekker en ukultur. Det mest alvorlige er at Tonning Riise skal ha hatt sex med en svært beruset 16-åring på et partiarrangement. Slik Aftenposten beskriver det, kan det oppstå spørsmål om dette er straffbart.

Mange i organisasjonen har visst om saken lenge. Minst to fylkeslag i Unge Høyre skal ha sett behov for å sette inn tiltak for å passe på unge jenter når Tonning Riise var på besøk. Flere melder nå om at de skal ha varslet tidligere generalsekretær i Unge Høyre eller Høyre om saken. Likevel ble det ikke tatt på alvor, og Tonning Riise ble både valgt til leder i Unge Høyre og som stortingsrepresentant.

Systematisk

Det fremstår nærmest systematisk at ingen av de som visste på toppnivå i Høyres organisasjon tok varslene på alvor. Dersom toppfolkene i Høyre snakker sant, tegnes det et bilde av en utstrakt ukultur der alvorlige saker ikke blir drøftet og orientert om til rette fora. Det mest oppsiktsvekkende er at Høyre-leder Erna Solberg ikke ble orientert om Tonning Riise-saken før samme dag som saken sprakk i offentligheten.

Mens Ap-leder Jonas Gahr Støre i ukevis hadde kjempet for å holde hodet over vann i Giske-saken, skal Solberg ha vært uvitende om en sak som var så alvorlig at både generalsekretæren i Høyre og Unge Høyre mente Tonning Riise måtte trekke seg. Allerede i november ble generalsekretær John Ragnar Aarset orientert av Unge Høyre. Han forteller at han deltok i alvorlige samtaler med ungdomslederen og ga ham råd om å tre tilbake. Likevel varslet han ikke sin sjef, Erna Solberg. På pressekonferansen etter regjeringsendringene sa statsministeren selv at hun burde vært varslet tidligere.

«Tar det på alvor». 

Det hører med til historien at Erna Solberg, nesten en måned etter at saken sprakk internt i Høyre, på sin halvårlige pressekonferanse, tegnet et bilde av Høyre som et parti som hadde ryddet i tidligere trakasseringssaker. Mens Solbergs nærmeste medarbeidere jobbet på spreng for å avdekke og håndtere en fersk sak, sa Solberg dette til pressen: «For oss som en organisasjon som skal bygge unge talenter, er vi nødt til å snakke om dette, ta det opp og ta det på alvor. Vi har tatt det opp i vår organisasjon».

Ingen forventer at en statsminister personlig håndterer en slik sak. Men det må være alvorlig for Høyres øverste leder at hun ikke var orientert.

Ernas nestleder

I dette bildet hører det også med at Erna Solberg heller ikke ble orientert av sin nestleder Jan Tore Sanner. Hans datter Maria Barstad Sanner satt siden november i tunge samtaler med Tonning Riise. Det ville vært oppsiktsvekkende om Barstad Sanner i en slik situasjon ikke søkte råd hos sin far, som er en av Norges mest drevne politikere, og som også har vært leder i Unge Høyre.

Sannsynligheten for at Sanner kjente saken er meget stor. Men heller ikke han fant det nødvendig å informere Høyre-lederen om at Tonning-Riise ble oppfordret til å trekke seg på grunn av mulig seksuell trakassering.

«Rolleblanding»

Men historien om Høyres manglende kultur for å orientere og snakke sammen slutter ikke der. Sandra Bruflot, som rykket opp til leder da Tonning Riise trakk seg, bedyrer at heller ikke hun visste om varslene som var kommet inn til Unge Høyre.

Hennes samboer Christopher Wand, var generalsekretæren i Unge Høyre da hun ble valgt. Dette var etter at de første varslene om Tonning Riise hadde blitt meldt inn til Unge Høyre. Wand hevder nå at han varslet saken til moderorganisasjonen. Men ikke til sin samboer Sandra Bruflot. Han må ha vist at hun sjekket flere rykter som gikk i organisasjonen om Tonning Riise. Men hun konkluderte med at ryktene var et utslag av maktkamp. Sammen var de to de øverste ansvarlige i organisasjonen, under Tonning Riise. I en normal og åpen organisasjonskultur ville de snakket sammen. Men ifølge Bruflot anså de to det som rolleblanding å snakke om dette temaet.

Til Sandra Bruflot og Christopher Wands forsvar, var begge ungdomspolitikere. Som i andre ungdomsorganisasjoner er Unge Høyre drevet av idealister som ønsker å endre samfunnet. Men det faktum at en generalsekretær og en nestleder som er samboere anser det som rolleblanding å snakke sammen om en mulig trakasseringssak, forteller noe om en svært lukket organisasjonskultur, der vanskelige ting ikke drøftes, men sveipes under teppet.

Selve årsaken 

Vi kan ikke gjøre annet enn å ta alle historiene som forteller som vitner om Høyres manglende åpenhetskultur på alvor. Denne kulturen kan i seg selv være årsaken til at Tonning Riise ikke ble stoppet. Alternativet er at enkelte av aktørene visste mer eller forsto mer enn de innrømmer. Det ville vært langt mer alvorlig: Både for ungdomspolitikerne, for de ansatte på Høyres hus og for Erna Solberg selv.

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Leder- og kommentarstoff og verdidebatt.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar