– Hvorfor er det ikke mer debatt om dette i Norge? spør TV 2-journalist Kadafi Zaman i serien Norge bak fasaden. Han har laget program om lukkede trossamfunn og bruker «Smiths venner» og Jehovas vitner som eksempler. Det retoriske spørsmålet følges opp med et nytt: «Hva vet vi egentlig om disse menighetene?»