Det ligger dypt i meg. Jeg sender et sukk oppover når jeg eller mine nærmeste er i nød og trenger hjelp, men jeg forsøker å øve meg til ikke å be på denne måten.