Mens kommentarfeltene i nett­avisene fylles av frykt og forslag om å stenge grensene og innstille flyvninger til vestafrikanske land, gjør hjelpearbeidere det motsatte: De reiser ned til ebolarammede områder for å hjelpe. De utsetter seg for smittefare, lever og jobber under ekstreme forhold og står midt i en virkelighet vi ikke kan forestille oss.