Idet disse linjer ferdigskrives, er budsjettenighet oppnådd her hjemme. Sjansen for at det er blitt fred i Midtøsten innen de samme linjene kommer på trykk, er adskillig mindre. I begge tilfeller – det siste så mye mer dramatisk og tragisk enn det første – er det frustrerende å observere fiendebildene som bygges opp.