Analyse

Jakten på svar om abortsyn kan presse KrF

VALGKAMP: KrF håper at frykt for at rødgrønne partier vil utvide abortgrensen kan bli vinnersak blant velgerne. Men nå kan abortsaken også skape helt annen oppmerksomhet om dem selv.

Denne artikkelen er en analyse av et sakskompleks. Den gir uttrykk for skribentens analyser av situasjonen.

Selv om NRKs partilederutspørringer ikke lenger er blant de store felles-scenene for velgere, kan onsdagens svar fra KrF-lederen om abort fått tungt nedslag. Uttalelsene kan gi deler av pressen blod på tann. Men også utrygghet blant egne velgergrupper.

I utspørringen – sendt på Politisk Kvarter om morgenen og på fjernsyn samme kveld – borret programlederen i hva som var KrFs eget syn på abort. Partileder Kjell Ingolf Ropstad fikk gjentatte ganger det samme spørsmålet: «Er dere for eller mot selvbestemt abort?».

Ropstad ga ikke direkte svar. Og ikke noe klart ja eller nei. Svaret på spørsmålet finnes heller ikke i KrFs valgprogram.

Binder sammen - og kolliderer

På landsmøtet vedtok KrF å arbeide for å «erstatte dagens abortlov med en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd». Den skal være bedre tilpasset utviklingen innen medisinsk teknologi, ivareta «fosterets verdi og rett til liv» og «kvinnens trygghet og helse».

Nytt er det at endring av loven krever en «bred forståelse» for lovendringen – og en «grundig offentlig utredning». At mulige endringer må utredes først, var det Ropstad forsøkte å få frem i sendingen.

Vedtaket binder KrFs meningsmangfold sammen. Men i valgkampen kolliderer dette med ganske andre forventninger.

Arendalsuka 2021

Fare for presse-apetitt

For i valgkamper jages klare svar. Velgere søker informasjon, klart fortalt. Og journalister borrer og arresterer. NRKs jakt på tydelighet denne onsdagen er helt vanlig verktøy overfor politikere av alle farger i ulike saker.

Og når politikere oppleves å sitte fast eller er i klemma, tar gjerne andre pressefolk over. Saker der det etterlatte inntrykket er han eller hun «vil jo ikke svare», kan i verste fall bli til tema som forfølger en topp i en valgkamp.

Når nettopp KrF før valget advarer mot «en radikal utvidelse av abortloven» fra partiene som vil gi kvinnen siste ord til uke 18 eller 22, kan det øke interessen for KrFs egentlige syn. Også blant motstandere som jakter på ammunisjon til en kommende TV-debatt.

Usnakket på landsmøtet

Under KrFs landsmøte sent i april gikk enkelte talere kraftfullt ut mot SV og andre partiers kamp for å liberalisere abortloven. Men landsmøtets programdebatt var ikke KrFs eget finjusterte vedtak i møte med ny abortdebatt noe tema fra talerstolen.

Partiet rommer dem som tungt brenner for å avskaffe selvbestemmelsen og virkelig stramme loven inn. I dette landskapet skaper dessuten Partiet De Kristne pes mot KrF.

Abort-spenn i egne rekker

Men KrF rommer også dem som i møte med en ny debatt mener partiet tydeligere burde droppe kampen mot å endre dagens lov og heller gi jernet mot utvidelser.

Blant konservative på grunnfjellet kan fraværet av klart svar på at KrF er mot selvbestemt abort, skape avstand til partiet. Det kan det også på motsatt kant, der man helst vil unngå at motstandere mistenkeliggjør og stempler KrF som umoderne fiende av abortloven.

 Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) håper alle biler i offentlig sektor er nullutslipp innen 2022. Foto: Hanna Johre / NTB

Hareide snakket annerledes

I to tidligere valgkamper ble KrFs vedtatte regjeringsposisjon – formet med «forbehold» for å samle – for tåkete for klart borgerlig innstilte velgere. Den var også vanskelig for motpolen som ville ha seg frabedt Frp. Alle tolkningene av KrFs regjeringssyn bidro til å svekke oppslutningen. Også om velgere opplever uklarheter på et kjernefelt –som abortsaken – kan være risikabelt i en valginnspurt.

I en podkast med Fædrelandsvennen onsdag sa eks-KrF-leder Knut Arild Hareide at i dagens nye opphetede debatten om abortgrenser er «det eneste reelle alternativet (…) enten å beholde dagens lov eller utvide».

Hareide poengterte at KrF er samlet i saken. Men formuleringene hans var annerledes enn Ropstads til NRK.


Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Analyse