Det er tegn til at 75-års-markeringen av angrepet på Norge kan føre til at utenlandseventyret det norske forsvaret har holdt på med noen år, blir erstattet av realismen fra 9. april.