– Jeg har fått spørsmål om jeg vil la meg foreslå som kandidat til kirkevalget. Svarfristen er i midten av januar, ­
sa en middagsgjest fjerde juledag.