Meninger

Minneord over Kåre Gjønnes: En samarbeidets mann

KRF: Kjell Magne Bondevik og Kjell Ingolf Ropstad minnes den tidligere KrF-politikeren, som døde mandag.

Politikk, Kristelig Folkeparti, KrF, Kåre Gjønnes, 10.1991

Det er med vemod vi har mottatt meldingen om at tidligere ordfører, fylkesmann, statsråd og stortingsrepresentant Kåre Gjønnes har gått bort, 79 år gammel.

Da Kåre ble pensjonert som fylkesmann sommeren 2011 ble det gitt ut et festskrift til hans ære. Boka fikk tittelen En enkel mann fra landet – en betegnelse Kåre ofte brukte om seg selv. Historien har vist at «enkle menn fra landet» ofte representerer langt flere ressurser, refleksjon og handlekraft enn man umiddelbart tenker. Ikke minst gjaldt dette for Kåre Gjønnes.

– En av de store og solide parlamentarikere

Til tross for at han bare var stortingsrepresentant i to perioder, fra 1985 til 1993, vil Kåre bli stående som en av de store og solide parlamentarikere – ikke bare i KrFs historie, men i Stortingets historie. Han hadde som politiker en rettlinjethet og integritet som få andre. Politisk spill lå ikke for ham.

Da han søkte fylkesmannsembetet i Sør-Trøndelag, forsto man at han ikke var aktuell for en tredje periode på Løvebakken. Mange følte nok at både partiet og Stortinget kunne hatt bruk for Kåre i stortingsgruppen i både én og to perioder til.

Ikke minst var det i EØS-saken i 1992 at Kåre Gjønnes, som da var parlamentarisk leder, viste politisk lederskap ved å gå ut med en klar anbefaling om det han mente var det beste for landet. Ettertiden har vist at Kåres råd var det riktige. Med en viss rett kan det hevdes at det var han som sikret at EØS ble det kompromisset Norge trengte i sitt forhold til Europa. Men det ble den gangen sagt av noen at det var bare to personer som trodde at EØS-avtalen ville bli en varig løsning for Norge, nemlig Kåre Gjønnes og Kjell Magne Bondevik (som parlamentarisk leder og partileder for KrF). Nå har den i hvert fall vart i snart 30 år.

Landbruksminister

At Gjønnes ble landbruksminister var både en styrke for dette politiske fagfeltet og et ansvar bonden fra Orkdal gikk inn i med entusiasme og tyngde. Men han engasjerte seg over et bredt felt i regjeringens arbeid, og var en fortrolig og lojal samtalepartner og venn for statsministeren.

Som for flere av oss, var det gjennom verv i KrFU at Kåre Gjønnes kom inn i politisk arbeid. Han var leder i Sør-Trøndelag KrFU og medlem av KrFUs landsstyre før han engasjerte seg i kommunepolitikken hjemme i Orkdal fra 1972. Da han ble ordfører i kommunen etter valget i 1979, var han den første ordføreren fra et annet parti enn Arbeiderpartiet på svært mange år, og det var nok de som lurte på hvordan dette skulle gå. Selvfølgelig gikk det helt utmerket, ikke minst fordi Kåre allerede da var den han viste seg å være også mange ganger siden: En samarbeidets mann, raus og imøtekommende, samtidig som han kunne sette ned foten der det var nødvendig.

I 1985 ble han valgt inn på Stortinget fra Sør-Trøndelag. I sin første periode på Løvebakken var han nestleder i landbrukskomiteen. I sin andre periode var han parlamentarisk leder og medlem av utenrikskomiteen. Han viste seg som en reflektert og kunnskapsrik politiker. Et naturlig valg da daværende kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland skulle peke ut en leder for det offentlige stat/kirke-utvalget. For sin innsats på mange arenaer i KrF ble han på landsmøtet i 2011 utnevnt til æresmedlem i partiet.

Etter 18 år som fylkesmann var Kåre Gjønnes en av veteranene blant «kongens menn». Også i KrFs historie regnes han blant veteranene. Nå er hans arbeidsdag endt. Vi er takknemlige for den arv han etterlater seg, og for at vi lærte hedersmannen Kåre Gjønnes å kjenne.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Meninger