Forrige uke ble det kjent at NRK har forsøkt å manipulere et skolevalg på Lillestrøm. Meningen med øvelsen skal ha vært å sette fokus på falske nyheter og valgmanipulasjon. Det er et godt formål, men NRKs eksperiment er svært problematisk.

Skjulte metoder kan kun brukes i ­journalistikken når det er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. NRK har heller ikke fulgt forskningens krav om samtykke og bruk av en kontrollgruppe. Slike etiske retningslinjer er ikke der til pynt, de er der for å sikre god forskning og journalistikk, og for å bevare publikums tillit til forskeres og journalisters framferd og til informasjonen de frambringer.

NRK har hverken avslørt noe ukjent eller frembrakt ny kunnskap. At stuntet har skapt oppmerksomhet rundt problematikken forsvarer ikke de ­etiske bruddene. Norske aviser ­kunne ­publisert svært mange oppsiktsvekkende forsideoppslag hvis sjokkverdi og gode intensjoner fikk trumfe etikken.

Men NRKs uheldige stunt minner oss om et viktig faktum: En stor del av befolkningen er fortsatt utestengt fra demokratiet. Siden stemmeretten ble innført i Norge i 1814 har den stadig blitt utvidet til nye grupper. Krav til eiendom, embete eller inntekt har blitt fjernet. Kvinner har fått stemmerett, og minstealderen er senket. Den sakte utvidelsen av folkestyret er en prosess som bør fortsette, og ikke stanse opp.

15-åringer kan stemme ved kirkevalg. Neste gang vi samles til urnene for å gjennomføre et lokalvalg bør 2008-generasjonen ha fått et valgkort i posten. Ungdom skal tas på alvor, ikke manipuleres.

Det er de som ønsker å utestenge grupper fra folke­styret som har den tyngste bevisbyrden i denne ­saken. Det er et gode for demokratiet at flest mulig får stemme.