Pinsebevegelsen vil gå gjennom sine ordninger og retningslinjer for håndtering av overgrep på nytt, meldte Vårt Land i går. Det er gode nyheter, ikke fordi Pinsebevegelsen er verre enn andre på området, men fordi et slikt arbeid fører til større bevissthet om problemstillingen.

Kristne organisasjoner har arbeidet aktivt for å innføre retningslinjer og rutiner de siste 20 årene. Særlig takket være Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har kompetansen blitt øket i mange sammenhenger. Samtidig dukker stadig opp nye saker som viser at menigheter og organisasjoner fortsatt ikke er 100 prosent trygge.

Kanskje er det ikke mulig å bli det heller. Det er en stor gjennomstrømning av frivillige i kristent ­arbeid. Hensynsløse mennesker er kreative og det er vanskelig å hindre en som virkelig går inn for å utsette andre mennesker for vonde opplevelser.

Det er derfor helt nødvendig å fastholde en null-visjon for overgrep i alle kristne organisasjoner. Bare slik kan vi gjøre det vanskeligst mulig å utføre overgrep. Det innebærer for eksempel at vi innser at retningslinjer og rutiner aldri blir gode nok. Hvert eneste overgrep bør være en anledning til å gjennomgå dem på nytt. Den dagen vi tror vi har gode nok ordninger, er det fare på ferde.

Det er et særlig ­behov for en kontinuerlig bevisstgjøring av alle som har med barn og unge å gjøre i kristne sammenhenger. Hver eneste gang vi som avis undersøker et tips om overgrep ser vi eksempler på naivitet og manglende forståelse av problematikken. Det er fortsatt et stort behov for styrking av kompetansen hos ansatte og frivillige ledere. Det er også et stort behov for åpenhet med barn og unge om hvor grensene går, og hva de skal gjøre hvis noen tråkker over grensen.

Også mediene spiller en rolle i forebyggingen av overgrep. Når Vårt Land skriver om slike saker, får vi alltid henvendelser fra lesere – også fra ledere – som lurer på om akkurat denne saken var nødvendig å skrive om. Svaret er slike hendelser har offentlighetens interesse. Derfor skal alle som vurderer å utsette noen for handlinger som ikke tåler dagens lys, være klar over at de kan bli utsatt for nettopp dagens lys.