Stortingspartiene presenterte i går en ­felles og omfattende økonomisk koronakrisepakke for Norge. Sammen har regjerings- og opposisjonspartiene satt seg sammen for å sikre de som blir hardest rammet økonomisk av pandemien. Det er det all grunn til å rose både regjeringspartiene og opposisjonen for. Dette er Stortinget på sitt beste.

Initiativrik opposisjon

Enkelte har ment at opposisjonen har forsøkt å kaste politisk mynt på en krevende situasjon. Vi mener det er god grunn til å hevde at opposisjonspartiene har vært mer opptatt av å sørge for en best mulig pakke, og å sikre ulike grupper i Norge som er utsatt. Pakken som ble presentert mandag hadde ikke vært like god uten en våken og initiativrik ­opposisjon bestående av partier fra Frp til Rødt.

LES OGSÅ: Partiene samler seg slik vil de gjøre krisetiden tryggere

Den endelige pakken tar langt flere viktige ­samfunnshensyn enn regjeringens opprinnelig pakke. Ikke minst er det nå sikret 20 dagers lønn ved ­permittering. Regjeringen foreslo opprinnelig to ­dager. Blant flere viktige tiltak er det også på plass en midlertidig inntektssikring til selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Trepartssamarbeidet

Regjeringen har gjort flere viktige og riktige­ grep i denne ­krevende­ ­tiden. Men det er likevel grunn til å peke på at ­Regjeringen ­Solberg burde vært tidligere­ på ballen med å ­involvere både opposisjon og det vel etablerte trepartssamarbeidet i denne krisesituasjonen.

I krisetider kan man spare kostbar tid ved å ­involvere opposisjon og partene i arbeidslivet så raskt som mulig. Det vil sikre betydelig mer legitimitet når slike tiltak blir lagt fram. Den danske statsministeren Mette Fredriksen gjorde et nummer av at hun hadde både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden med seg da hun la fram den danske krisepakken. Vi tror den norske modellen vil vise seg levedyktig og ­håper regjeringen tar lærdom av krisepakke-runden de har lagt bak seg.

LES OGSÅ: Oppfordring: Ta ekstra en telefon til ensomme

LES OGSÅ: Koronaviruset vil gi press på bemanningen på sykehjem