Frps Jon Helgheim mener de 50 flyktningene som skal komme til Norge fra Moria-leiren «ikke er reelle flyktinger». Men all respekt å melde bygger Helgheims uttalelser på en tvilsom avstands-saksbehandling og et svært svikende grunnlag.

Slik Erna Solberg uttalte onsdag kan ikke norske myndigheter garantere at alle 50 flyktningene som får komme til Norge har beskyttelsesbehov. Men flyktningene som kommer hit er plukket ut nettopp etter dette kriteriet: At de trolig har et slikt behov. De som kommer er sårbare familier og enslige, mindreårige barn.

LES OGSÅ: Moria-leiren ødelagt i brann

Når Helgheim skråsikkert uttaler at disse 50 ikke er reelle flyktninger, er det ikke bare på sviktende grunnlag. Det er også en hjerterå uttalelse, på en dag der rundt 13.000 mennesker står uten tak over hodet. Uansett om disse menneskene har beskyttelsesbehov etter FNs kriterier, så er dette mennesker i en svært kritisk og sårbar situasjon.

Gjør integreringen tyngre

Det som likevel er aller verst med uttalelsen til Helgheim, er at han, på sviktende grunnlag, planter en antagelse i opinionen. Dette gjør han vel vitende om at disse 50 menneskene skal forsøke å stable på beina et liv i Norge. De skal bo i lokalsamfunn der Helgheims uttalelser kan føre til at de ikke er velkomne. Helgheims uttalelser og antagelser kan komme til å følge de 50 flyktningene gjennom et langt og krevende løp med integrering. Helgheims uttalelser kan i verste fall bidra til å gi både familier og sårbare barn en tyngre start i Norge enn nødvendig.

Helgheim vet også at de som hentes i Moria går gjennom en omfattende screening i Hellas. Nå vil også norske utlendingsmyndigheter gå gjennom deres bakgrunn og deres grunnlag for beskyttelse. Det Helgheim gjør med sin uttalelse er å undergrave tilliten til myndighetene ved å antyde at de vil slippe gjennom 50 personer uten grunnlag for beskyttelse.

Rangerer «reelle flyktninger»

Frp-politikeren hevder dessuten at å hente disse til Norge vil gå ut over de som virkelig trenger det. Han sier blant annet: «Reelle flyktninger er dem som har det verst». Han gjør en rangering av hvem som er «reelle flyktninger» ut fra at noen har det verre. Vi kan være enig med Helgheim om at det finnes mange flyktninger i verden som har det ille. Mange av dem kan også ha det verre enn de i Moria.

Når Helgheim påstår at syriske flyktninger som først var i Tyrkia ikke er reelle fordi de var «trygge i Tyrkia», er dette også tvilsomt. Vi vet at Tyrkias behandling av syriske flyktninger har vært og er hardhendt. Tyrkia beskyldes for å bryte menneskerettighetene til flyktninger.

Helgheims uttalelser er både bygd på sviktende grunnlag, er hjerterå og kan bidra til en tyngre integrering. Dette burde en norsk stortingspolitiker holdt seg for god til.

LES OGSÅ:

Katastrofen i Moria kunne vært unngått

Veslemøy Østrem: Moria var en katastrofe også før katastrofebrannen i natt