Tirsdag kveld hadde Fredrik Solvang ­invitert flere gjester til NRKs Debatten for å diskutere ­konverteringsterapi.

I ettertid er flere kirkeledere opprørt over ­sammensetningen i panelet som var satt sammen til å diskutere temaet. De reagerer på at Jens Fredrik Brenne, fra Til Helhet og Espen Ottosen fra Norsk Luthersk Misjonssamband representerte norsk ­kristenhets syn på konverteringsterapi. På sosiale medier reagerer flere på at Brenne uttalte at «Gud liker det ikke» når han ble spurt hvorfor han mente at homofile ikke skal kunne leve sammen.

Kanskje er det ikke så rart at Den norske ­kirke ikke var invitert til debatten om konverterings­terapi. Grunnen er at ingen vil tenke at Den ­norske ­kirke i nyere i ­nyere tid har framstått ­positiv til en slik konverteringstenkning. Derimot sier kirken ja til å vie mennesker av samme kjønn, og gir dem ­velsignelse for sine samliv. Men dette fikk ikke ­kirken anledning til å si.

ALF GJØSUND: Det som ikke kan forbys

Det er med god grunn at mange i den brede og store folkekirken reagerer. NRK har over tid stadig blitt mer tabloide og mer konfliktorienterte i sin dekning. Dette gjelder både debatter og tema. Det resulterer i at det brede lag av kirken blir underrepresentert i mange av de store debattene, mens mindre grupper får stor plass til å presentere sitt syn og fremstå som representanter for kristen tro.

Det fører til at smale, og i noen tilfeller marginale, grupper i norsk kristenhet over tid får anledning til å prege både debatten og det allmenne bildet av kristen tro og kristen etikk. Men ikke minst hva som er kristnes forståelse av Gud.
NRK har et særlig samfunnsansvar for å opplyse og informere norsk offentlighet. At NRK viser frem både trosminoriteter og marginale syn er flott. Men når bildet over tid blir så ubalansert, makter ikke NRK å oppfylle sitt samfunnsansvar om å gi et nyansert og riktig bilde av troende mennesker i Norge. Derfor bør NRK ta den ferske kritikken fra kirkeledere på det dypeste alvor.

LES OGSÅ: Kristin Guleiksrud Raaum reagerer etter debatt om homoterapi: - Jeg får lyst å skrike og rope 
LES OGSÅ: KrFU-leder: Hvis det ikke er ulovlig i dag, bør det bli det
LES OGSÅ: Blir trolig utredning av forbud mot homoterapi