Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) mottok etterlønn etter at han gikk av som Lenvik-ordfører. Samtidig hadde han startet i full jobb som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartement. Denne jobben hadde han før han ble utnevnt som fiskeriminister 24. februar i år.

Fikk innvilget 120.000

Sivertsen søkte om, og fikk innvilget, etterlønn som ordfører i halvannen måned. Det ga ham en
etterlønn på i overkant av 120.000 kroner, samtidig som han fikk full lønn i departementet. Ifølge Sivertsen var det rådmannen som oppfordret ham til å søke.

Dette ble innvilget av kommunestyret. Men ifølge kommuneloven kan ikke kommunestyrer gi folkevalgte etterlønn dersom en person har fått ny jobb. Arbeidsrettsekspert Knut-Marius Sture sier til Dagbladet at loven er krystallklar. Et kommunestyre har ikke frihet til å innvilge etterlønn som ikke avkortes krone for krone for annen inntekt.

Moral og sunt folkevett

Nettopp dette burde Sivertsen sjekket før han mottok 120.000 kroner i etterlønn. Kanskje har han ikke gjort noe straffbart. Men å motta etter­lønn for et offentlig verv, når man er inne i et nytt og godt betalt offentlig verv, strider både mot moral og sunt folkevett.

Til sammenligning er det svært harde reaksjoner dersom man urettmessig mottar beløp fra Nav som er større enn Folketrygdens grunnbeløp. Dette er per i dag under 100.000 kroner. I slike tilfeller får man normalt rundt 30 dagers betinget fengsel.

Vi bør ikke ha ulike krav

Som samfunn bør vi ikke ha lover og regler som er betydelig strengere for mottakere av Nav-støtte enn mennesker som sitter med sentrale politiske verv. Tvert imot bør det stilles høyere krav til kunnskap om lover og regler til en person som er statssekretær og statsråd. Dette bør regjeringen ta en helhetlig vurdering på.

Sivertsen kan ikke gjemme seg bak en oppfordring fra en rådmann om å søke etterlønn. Her burde han tatt en egen og selvstendig etisk vurdering, og søkt råd, dersom han ikke kjente regelverket. Det forventer vi av en person som innehar et av samfunnets høyeste verv. Sivertsen bør komme med en ubetinget beklagelse i all offentlighet. Men det er ikke sikkert det er nok.

 

LES OGSÅ: En av verdens rikeste menn prøver å kjøpe seg til å bli demokratenes presidentkandidat

LES OGSÅ: Syriske barn på flukt dør i kulda

LES OGSÅ: Jonas Gahr Støre avviser kritikken: Ap favoriserer ingen trossamfunn