Gjennom valgkampen har mange velgere ­flyttet seg i det politiske landskapet. De fleste har skiftet til et naboparti. Noen har også beveget seg over blokkgrensen eller til en annen del av det politiske landskapet. Forflytningene har gitt et politisk jordskjelv vi ikke har sett maken til i nyere tid.