Krisepakkene kommer på løpende bånd. Vår regjering skal ha ros for å jobbe på høygir med å 
ivareta næringslivet, kultursektoren og andre områder i en vanskelig tid.

Koronasmitten setter hele samfunnet på prøve. Den viser også verdien av en kvalitetssikret offentlig samtale. Norske nettaviser melder om rekordhøy ­trafikk og et enormt behov for informasjon om koronakrisen. Dette er et informasjonsbehov som ikke kan og ikke bør overlates til amatører på ukontrollerte medier som Facebook og YouTube.

Fungerende demokrati viktig i krise

Det er ikke tilfeldig at viruset fikk utvikle seg i fred i lang tid i Kina, et samfunn der mediene er underlagt streng statlig kontroll. I Norge har mediene spilt en viktig rolle i debatten om krisepakker, krisetiltak og kriselov. Effektivt smittevern og et fungerende demokrati er begge kritiske samfunnsfunksjoner som er avhengig av redigerte medier som ivaretar behovet for faktasjekk, balanse og etikk i en kritisk offentlig samtale.

Dessverre er ofte journalistikken minst lønnsom når den trengs mest. Krisen i næringslivet har gitt et dramatisk annonsefall. Det er usikkert hvordan massearbeidsledigheten samlet vil påvirke brukerinntektene til mediene, men det er ingen grunn til å være optimist. Avisene har også vært svært tilbakeholdne med å ta seg betalt for korona-relatert innhold. En rekke mediebedrifter har allerede gjennomført store permitteringsrunder, ­enkelte aviser kutter papirutgaven helt eller delvis. Det nytter ikke med stor trafikkvekst når annonsørene ikke har penger. Når medienes inntekter forsvinner, så forsvinner journalistene. Noen tror mediene kan kvitte seg med de journalistene som ikke jobber direkte med politikk og nyheter, men da vil ytterligere inntekter forsvinne, og man er like langt.

Dramatisk for mediemangfoldet

Situasjonen er dramatisk og kan føre til et svekket mediemangfold i Norge. En avis er lett å legge ned, men vanskelig å starte opp. Derfor bør regjeringen komme med en krisepakke til mediene. Det er ikke riktig med en pakke som kun hjelper aviser som allerede mottar direkte offentlig støtte, som Vårt Land. Krisepakken må treffe bredt i det norske avislandskapet.

Staten har åpnet pengesekken for flyselskapet Norwegian. Idretten, frivilligheten og kulturen har fått sine pakker. Det vil nok vise seg i sum å være riktige avgjørelser. Nå står det om det norske mediemangfoldet. Det er ikke mindre viktig å bevare enn et forgjeldet flyselskap som har satset stort og risikabelt utenfor Norges grenser.

LES OGSÅ:

• Måling: Velgerne flokker seg om Solberg i krisen

• Små partier får krisetall i krisetid

• Berit Aalborg: Rødgrønn storeslem