Search magnifying glass

12 resultater for "loddsalg"

Lokale sangkrefter på Sykkylven er helt avhengig av små midler fra billettinntekter og loddsalg. Breddekulturen vil rammes hardt, når lokale kor må kjempe med store idrettsarrangement om regjeringens krisemidler, tror Kulturalliansen.

«Dugnad» har blitt en viktig del av den store fortellingen om hvordan vi som nasjon håndterer koronakrisen. Men for frivilligheten vil krisen ha store konsekvenser om ikke noe gjøres for å hjelpe den.

Sjømanns­kirken i ­London er en av 30 kirker som tilbyr felt­senger og julemat til de hjemløse. Gjestene er tydelige på at det er sjømanns­kirken som er ­favorittovernattingsstedet.

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

Heimestrikka votter. Lukten av julebakst og kaffe. Åresalg med kransekaker i gevinst. Den gamle julemessetradisjonen er ikke i nærheten av å dø ut.

Et Jehovas vitne ble tilkjent erstatning etter å ha mistet arbeidsavklaringspenger fordi han ikke ville ta arbeid som innebar å selge lodd.

Shamira Mahamed mener det strider mot hennes muslimske tro å selge lodd for sønnens idrettslag.

Å gi religion status som juridisk frikort, er ikke å anbefale.

Arbeidsformildingen vil ikke betale erstatning til et Jehovas vitne etter at de inndro arbeidsavklaringspengene fordi han ikke ville ta imot jobb.

Hva gjør man når man står der med 8 milliarder kroner på bok?

Et svensk Jehovas vitne ble nektet arbeidsløshetspenger da han sa nei til en jobb som stred mot hans religiøse overbevisning. Nå får han erstatning.

Annonse
Annonse

Mer fra: