Kultur

Denne sommeren har kulturminister Trine Skei Grande et forslag til ny medieansvarslov ute på høring. Loven er først og fremst en samling og oppdatering av de reglene som allerede finnes om rettslig ansvar i ­mediene. Men Grandes ambisjon favner bredere: Hun vil styrke den frie pressen som et bolverk mot manipulasjon og hets.

– Sterke og uavhengige ­redaksjonelle medier er den beste medisinen mot «falske nyheter», hatefulle ytringer og andre utfordringer på ytringsfrihetsområdet, uttaler hun i en pressemelding.

Tillit under press

Grandes appell svarer til fremveksten av et hardere offentlig ordskifte og useriøse aktører som ­utfordrer tradisjonell nyhetsdekning. Spredning av usannheter ­under valgkampen i USA fra ­russiske «trollfabrikker» er et kjent ­eksempel. ­Temaet er høyaktuelt, men så langt har få k­ommentatorer spisset ­blyanten. En som har gjort det, er ­Dagbladets Marie Simonsen.