Denne sommeren har kulturminister Trine Skei Grande et forslag til ny medieansvarslov ute på høring. Loven er først og fremst en samling og oppdatering av de reglene som allerede finnes om rettslig ansvar i ­mediene. Men Grandes ambisjon favner bredere: Hun vil styrke den frie pressen som et bolverk mot manipulasjon og hets.