– Situasjonen viser den liberalistiske individualismens svakheter. Og den gjør det klart hvor avhengig vi er av hverandre og hvordan vi er knyttet sammen gjennom relasjoner. Vi er slett ikke vår egen lykkes smed, men avhengig av både at andre stiller opp og av staten gjør det.