Afrikas historie er også vår historie, enten vi nå bor i Europa, Amerika, Asia eller Australia. Det er historien om menneskets forhistorie som ligger sju-åtte millioner år tilbake i tid. I sin nye bok fører Tore Linné Eriksen oss derfra og fram i dag. Langsomt er mye viten samlet. Både arkeologien, paleontologien, historisk lingvistikk, genforskning og evolusjonsbiologi samt klimaforskning har bidratt til å kaste lys over vår forhistorie.