Bauman forfattet 57 bøker om det han kalte fast og flytende modernitet, globalisering og forbruk, og om holocaust, etikk og moral. Han var æresdoktor ved Universitetet i Oslo.