De fleste har opplevelser hvor de etterpå tenker: Var det mine egne tanker og følelser som spilte meg et puss eller var det noe jeg faktisk ? Var det hvordan jeg følte det inni meg ­eller var det en dypere mening ­mellom – eksempelvis – hvordan måken ute i sjøen brøt vannflaten på eksakt samme tid som solen brøt frem fra skydekket?