– Men det gjenstår å se, og spørsmålet vil også være hvor nøyaktig datering man kan gjøre av en så liten og gammel papyrusbit, fortsetter han.