– Krisen er mulighetens fødested, fordi det oppstår en tomhet som vi kan fylle med noe helt nytt. Men krisen kan også føre til at vi går på en dehumaniserende smell. Vi er derfor nødt til å være våkne. Som soldaten pusser sitt våpen, må vi vaske hendene og følge rutinene. Det betyr at når du har hjemmekontor, skal du stå opp om morgenen, dusje og ha en plan for dagen. Det kommer til å bli utrolig viktig, at vi ikke tasser rundt i grilldressen hele dagen, men skjerper oss og holder på strukturen.