Harald Rise innleder med å konstatere at vi er inne i en orgelboom. Knapt noen annen periode har hatt like stor aktivitet som de siste tiårene med restaurering og nybygging av orgler.