Hvordan kan vi vite noe om Gud ved hjelp av fornuften? I 1888 etablerte Lord Gifford en serie med forelesninger som fortsatt holdes hvert år for å svare på dette spørsmålet. Mange av verdens mest kjente teologer og filosofer har bidratt til dette forumet for det som kalles for naturlig teologi.