Teologiprofessor Jayne Svenungsson (43) er valgt inn blant de atten som vokter det svenske språk og som tildeler Nobelprisen i litteratur. Fra desember inntar hun stol nummer ni og overtar dermed stolen etter forfatteren Torgny Lindgren som døde i vår.