Elsparkesyklene har inntatt europeiske byer for fullt. Et forslag om å gi kommunene hjemmel til å regulere trafikken, blir imidlertid møtt med et rungende nei fra Transportkomiteen på Stortinget.